Centrum jazykového vzdělávání Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně připravilo na konec srpna prázdninové jazykové kurzy pro žáky a studenty základních a středních škol.

Účastníci vyladili formu pro další studium angličtiny, odbourali obavy z mluveného projevu a procvičili gramatiku i slovní zásobu, a to prostřednictvím komunikačních aktivit ve dvojicích i skupinkách.

„Letos jsme vstoupili již do 3. ročníku. Každý rok se snažíme přinést do kurzu nějakou inovaci. Tentokrát jsme přizvali rodilého mluvčího, který obohatil znalosti účastníků o své zkušenosti. Prázdninová škola totiž rozhodně není klasické doučování. Přibližujeme angličtinu zábavnou formou a snažíme se učit hrou a soutěžemi,“ vysvětlila garantka a zároveň i vyučující univerzitních jazykových kurzů dr. Jana Semotamová.

Skupina nejmladších účastníků zvládla témata prázdnin a léta, povídali si o zálibách, oblíbené hudbě a filmech, o sportu, jídle, technologiích či zvířatech. Nemohly chybět soutěže, hry a další aktivity zaměřené na komunikaci a týmovou spolupráci. Své nové vědomosti pak otestovali v soutěži „Jeopardy!“. Přestože skupinu tvořili žáci a žákyně různých ročníků základní školy a jejich úroveň se mírně lišila, vytvořili skvělý tým a navzájem se podporovali.

Starší žáci  řešili podobná témata – diskutovali,  vyjadřovali své názory a pocity a každé téma přineslo něco zajímavého. U cestování se navíc každý podrobně seznámil s artefakty z exotických destinací světa, nechyběl například mayský kalendář z mexické Chichén-Itzá, plastové peníze z Indonézie, dešťová hůl z Peru, škorpion naložený v alkoholu z Barmy, malajská dýka, jaguár, pásovec či kapustňák z Quatemaly.

V rámci tématu stravování žáci poznaly zvyky různých světadílů. Ochutnaly typický indický pokrm dhal okořeněný garam másala nebo nadýchaný národní zákusek Pavlova původem z Nového Zélandu. Při svých virtuálních cestách v Peru vyzkoušeli například morčata, která jsou chuťově něco mezi králíkem a kuřetem, v Thajsku brouky, kteří křupou jako oříšky, jinde nejrůznější druhy ryb či ovoce, které v Česku není možno vidět, natož ochutnat. Účastníci se dozvěděli spoustu zajímavostí, například jaký je rozdíl mezi marmelade a džemem, a jak vůbec slovo marmeláda vzniklo. Naučili se rozeznávat rozdíl mezi výrazy lunch a dinner, co je full English breakfast, a co vlastně slovo breakfast znamená.

Ze sportovních aktivit vyzkoušeli golf a vytvářeli myšlenkové mapy ke svému oblíbenému sportu. Pod vedením indického reprezentanta si dokonce mohli v parku vyzkoušet a zahrát skutečný kriket, což bylo nejen sportovní zážitkem, ale i kulturním setkáním!

Středoškoláci diskutovali o vývoji moderních technologií a jejich dopadu na naše životy, budoucnost apod. Studenti si rozšířili slovní zásoby o anglické idiomy obsahující jídlo, v rámci příběhů se věnovali strašidelným výrazům a idiomům s nimi spojenými. Kromě toho zkoumali kulturní rozdíly a zjišťovali, jak různé zvyky a tradice ovlivňují interakci s jinými kulturami. Letní kurz se tak stal skvělou příležitostí pro rozvoj jazykových schopností, kulturního povědomí a přátelského setkání.

„Celý náš tým, který se na přípravě a realizaci podílel, je moc rád, že přesně to, co jsme nabízeli, účastníci ve svých zpětných vazbách oceňují a že překonaly zábrany mluvit anglicky. Už teď nás napadá, co dalšího netradičního připravit na další ročník Prázdninové angličtiny, aby se i ti, kteří se chtějí znovu přihlásit, rozhodně nenudili. Ačkoliv je příprava kurzů i samotná výuka časově náročná a krátí část letního volna, všichni členové realizačního týmu jsou zajedno v tom, že naše kurzy mají smysl. Jsou žádaným zpestřením prázdnin pro studenty a výzvou pro lektory”, uzavřela organizátorka Jana Semotamová.