Nadaní žáci ze základních škol a víceletých gymnázií Zlínského kraje si na vlastní kůži vyzkoušejí, jaké to je, stát se na chvíli univerzitním profesorem a přednášet v aule na akademické půdě. Tuto jedinečnou příležitost nabídne v pořadí již druhá Vědecká konference pro žáky, která se uskuteční 26. května 2023 v prostorách Fakulty humanitních studií (FHS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Žáci a studenti představí témata, která jsou jim blízká a souvisí s jejich zájmem o vědu, technologie či umění. Výkony účastníků posoudí porota sestavená ze zástupců fakulty a akademických pracovníků. Hodnotit  bude mluvený projev, náročnost tématu, způsob prezentace, ale především odvahu vystoupit před posluchárnou plnou hostů, spolužáků a učitelů.

Konference je určena pro žáky základních škol a nižších tříd gymnázií. Účastníci budou prezentovat výsledky svého bádání a aktivit jako jednotlivci či jako tým. „Témata jsou podobně jako loni rozdělena do tří dílčích kategorií – humanitní vědy a umění, technologie a IT a přírodní vědy,“ říká Mgr. Michal Navrátil, hlavní organizátor akce. Na závěr budou děti za své výkony odměněny, získají diplomy a certifikáty o účasti.

„Vědecká konference pro žáky je fakultním projektem Centra podpory vzdělávání FHS, které si prioritně klade za cíl propojovat všechny stupně vzdělávacího procesu v regionu, a přispět tak k jeho rozvoji. Nabízí žákům platformu, kde mohou sdílet výsledky školního i  mimoškolního snažení a zároveň se dozvědět mnoho nového z oblastí, kterým se zase věnují jejich vrstevníci,“ doplňuje Michal Navrátil.