Studentka Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, Barbora Macurová, se stala jednou z nejtalentovanějších a nejúspěšnějších běžkyň ve skyrunningu v České republice. S nesmírnou hrdostí ji gratulujeme k jejímu dalšímu nedávnému úspěchu a stříbrné medaili na 27. ročníku Mistrovství České republiky v maratonu, který se začátkem května běžel v Praze.

„Je to velká čest mít Barboru jako součást naší univerzitní komunity,“ řekl ředitel Ústavu tělesné výchovy FaME a koordinátor projektu UNIS Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

„Její oddanost, radost ze sportu a umění dostat se do tzv. flow ji vynesly na vrchol jejího sportu, kterému se může i díky projektu UNIS naplno věnovat, klobouk dolů Báro,“ doplnila finanční manažerka projektu, který podporuje duální kariéru studentů UTB ve Zlíně Ing. Eliška Hradilová.

Barbora je skvělým příkladem toho, jak lze úspěšně kombinovat akademickou kariéru se sportovními ambicemi. Její výjimečné úspěchy v běhu z ní dělají skvělý příklad pro další aktivní vrcholové sportovce – studenty.