„Hravě záchranářem aneb Týden bezpečnosti Zlínského kraje“. Tak zní název akce, kterou v tomto týdnu pořádá Zlínský kraj ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému, Univerzitou Tomáše Bati a dalšími partnery. Určena je pro žáky třetích tříd základních škol
ze Zlínského kraje. Jejím cílem je, aby děti získaly zábavnou formou základní znalosti a dovednosti potřebné ke zvládání běžných rizikových situací i mimořádných událostí. Celkem je přihlášeno 37 škol a 811 žáků.

„Patříme ke kraji, který má velkou nehodovost a každá taková akce může přispět ke zlepšení. Je potřeba začít výchovu už u dětí,“ uvádí hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Chceme, aby se z dětí stali takzvaní malí záchranáři‘, kteří pak budou aktivně upozorňovat své okolí, že něco není správně. Například když se někdo nepřipoutá v autě nebo pojede na kole bez přilby. Budou vědět, jak správně uhasit hořící hrnec v domácnosti a zjistí také, jak nebezpečné může být mít sluchátka v uších při přechodu cesty,“ říká náměstek hejtmana Lubomír Traub a dodává: „To vše je chceme naučit hravou formou. Proto jsme pro tuto akci zvolili název Hravě záchranářem. Je to metafora pro to, že i děti, přesto že jsou malé, mohou ovlivnit bezpečí svých blízkých i celé domácnosti.“

„Děkujeme za příležitost účastnit se tak skvělé akce jakou je „Hravě záchranářem aneb Týden bezpečnosti Zlínského kraje“. Naši studenti, kteří studují bezpečnostní programy, budou provázet mladou generaci po jednotlivých stanovištích IZS a na konci každého okruhu  s nimi vyhodnocovat získané informace a dovednosti. Jsme moc rádi, že se opět třetí role univerzity naplnila a že se ve spolupráci se všemi zainteresovanými organizacemi můžeme podílet na tak užitečné akci,“ doplňuje děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení Zuzana Tučková.

V rámci akce, která se koná od 24. do 27. dubna na platformě 14/15 Baťova institutu ve Zlíně, bude dětem také představena práce hasičů, policistů, záchranářů včetně jejich technického vybavení, výzbroje a výstroje. Připraveno je pro ně i mobilní dopravní hřiště.

Partnery akce jsou Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Městská policie Zlín, Pojišťovna VZP, Allianz, BESIP, Barum Czech Rally Zlín, Výstaviště Kroměříž a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení.