Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pořádá poprvé soutěž Game Jam. Soutěž se uskuteční od 3. do 5. března 2023 v budově Technologického inovačního centra (TIC) ve Zlíně. Zúčastní se jí celkem 40 studentů z Fakulty aplikované informatiky (FAI) a Fakulty multimediálních komunikací (FMK) zlínské univerzity.

Game Jam je hackathon na poli vývoje počítačových her, jehož koncept vznikl již před více než 20 lety. Prakticky každý víkend se někde ve světě koná akce tohoto typu, doposud se však vyhýbala Zlínu. Před dvěma lety byl na FMK akreditován obor Game Design a odtud byl už jen krůček k realizaci Game Jamu i zde. Tvorba počítačových her je za běžných okolností časově velmi náročná záležitost na několik měsíců či let, zkusit vytvořit smysluplnou a hratelnou hru během jednoho víkendu je tedy opravdová výzva. Pro úspěšnou realizaci je také potřeba několika různých specializací, které se dají zjednodušeně rozdělit na kreativní a technickou část. A zde se nabízí propojit studenty fakult, které se běžně nepotkají, a to Fakulty multimediálních komunikací a Fakulty aplikované informatiky.

Studenti se na začátku rozdělí do multioborových týmů, které následně budou mít 48 hodin na vývoj počítačové hry na zadané téma, které jim do samotného začátku konání akce zůstane utajeno. Práce na hrách bude probíhat v prostorách budovy Technologického inovačního centra, kde bude možné pracovat nonstop.

„Pro účastníky soutěže jsme nachystali drobné občerstvení a také koutek pro odpočinek. Na tvorbu hry je opravdu krátký čas, a proto jsme domluvili možnost nocování v místě konání akce. Postele ale nachystány nejsou, přemůže-li někoho spánek, musí si ustlat na zemi ve vlastním spacáku,“ popisuje průběh akce výkonná manažerka Centra kreativních průmyslů a podnikání Jitka Honsová.

Odborná porota ocení výsledná díla v několika kategoriích, včetně technického zpracování, výtvarné koncepce a nápadu. V porotě zasednou nejen pedagogové zlínské univerzity, ale také zástupci herního průmyslu jako například firma polyperfect nebo visiongame.cz.

„Game Jam je vynikající příležitost pro studenty ukázat své schopnosti v oblasti herního designu,“ říká Pavel Novák, vedoucí ateliéru Game design na FMK UTB. „Koncept této soutěže má velký ohlas po celém světě, kde se pravidelně koná již několik let. Díky multioborovému propojení mohou vzniknout stabilní vývojářské týmy, kterým tato soutěž může pomoci nastartovat kariéru v herním průmyslu,“ dodává Pavel Novák.

Partnerem soutěže je Technologické inovační centrum (TIC), které poskytlo kompletní zázemí pro akci.