Další ročník populární celostátní soutěže robotů Robogames se uskuteční ve středu 1. února 2023 na Fakultě aplikované informatiky (FAI) zlínské Univerzity Tomáše Bati. Letos se uskuteční už popáté.

Do letošního ročníku se přihlásilo více než padesát účastníků, kteří se utkají ve čtyřech disciplínách – Robosumo, Minirobosumo, Sledování čáry a Robot uklízeč. Kategorie jsou tři – do 16 let, do 19 let a nad 19 let.

„Soutěže v Robosumo a sledování čáry jsou již celosvětově známé a pořádá se v nich mistrovství republiky i světa. Naše soutěž je zařazena také do soutěže Robo Lego liga, která se pravidelně koná na různých místech ČR,“ vysvětluje děkan FAI doc. Jiří Vojtěšek.

Cílem akce je zvýšit zájem o robotiku a programování. Robotické kroužky jsou čím dál oblíbenější na celé řadě základních a středních škol, které robotiku již také postupně zařazují do osnov předmětu informatiky.

Soutěžící si na místo konání přinesou již vlastní robota, kterého většinou sestavují ve svých kroužcích. Musí ho naprogramovat a na soutěž dokonale připravit tak, aby mezi ostatními roboty, se kterými se vzájemně utkají, obstál. Ideálně zvítězil.

„V kategorii Robosumo se mi líbí především to, že si žáci a studenti hrají s Legem, ale zároveň u toho přemýšlí. Musí vymyslet takové robota, který vytlačí toho druhého z kruhu,“ popisuje doc. Jiří Vojtěšek a dodává: „Zároveň se tak učí programovat, protože roboti musí pracovat sami, nikdo je nesmí řídit. To znamená, že soutěžící je položí do kruhu, zapnou na povel a robot potom musí najít sám druhého robota a toho vytlačit ven. Jsou tam pevně daná pravidla, co se týká například velikosti i váhy samotných robotů.“

Je tedy jasné, že samotné soutěži předchází důkladná příprava jednotlivých družstev. Nic se nesmí ponechat náhodě, robot funguje přesně tak, jak ho studenti naprogramují.

„U sledování čáry je to zase tak, že studenti musí udělat robota, který pojede podle namalované čáry a musí být co nejrychlejší, opět sám, bez pomoci člověka. U robota uklízeče robot sbírá Lego kostičky z plochy a uklízí je sám do krabice, opět na čas,“ hovoří o soutěži Jiří Vojtěšek.

Vůbec poprvé se soutěž Robogames uskutečnila na FAI UTB v roce 2017, v letech 2020 a 2021 se kvůli covidové pandemii soutěž nekonala. Účast v soutěži je bezplatná, akce je velmi oblíbená také u partnerských firem, které soutěžící podporují nejrůznějšími cenami.

Podrobnosti najdou zájemci na webu robogames.utb.cz.