Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., byl dne 19. prosince 2022 slavnostně jmenován profesorem pro obor Řízení strojů a procesů. Slavnostní ceremoniál jmenování a předání dekretů novým profesorům se uskutečnil ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze.

Nejvyšší akademický titul udělil prof. Adámkovi prezident republiky Miloš Zeman na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

polečně s rektorem získali profesorský titul i další dva zaměstnanci naší univerzity, a to doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D., pro obor Technologie a materiály, doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D., pro obor Informatika, a doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D., pro obor Sociální práce.

Blahopřejeme!

Zdroj fotografie: MŠMT