Studenti tří zlínských ateliérů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se od pátku 11. listopadu 2022 představí na pražské výstavě s názvem Pokoje. V expozicích zkoumají hranice spolupráce člověka a umělé inteligence i vlastní vědomí.

Architektura, volné umění a design pod jednou střechou – to je výstava mladého umění Pokoje, jenž pravidelně představuje tvorbu studentů a studentek vysokých uměleckých škol v netradičních prostorách opuštěných pražských budov a paláců. Letošní přehlídka na téma OKRAJE/EDGES se uskuteční 11. – 20. listopadu 2022 v Paláci Hrzánů z Harasova v Celetné 12.

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně letos na Pokoje vysílá tři své ateliéry. Ateliér Průmyslový design na výstavě Pokoje vytváří instalaci [META BOUND]. Studenti představí koncept výstavy založený na spolupráci člověka s počítačem. „Myšlenkou návrhu je poukázat na fakt, že každá mince má dvě strany. Na vše je možné nahlížet z více úhlů pohledu a zdánlivě „nebezpečná“ technologie může ve správných rukou vytvořit něco opravdu zajímavého,“ popisuje student Filip Deák z ateliéru Průmyslový design.

Také ateliér Digitální design svěřil svůj pokoj do rukou umělé inteligence. Využili jsme program GPT-3, kterému jsme zadali úkol vymyslet koncept na uměleckou instalaci v jedné místnosti na zadané téma OKRAJE. Další program DALL·E 2 nám pak vygeneroval obrazový návrh a vizualizaci, nám už nezbývalo než expozici přijet a nainstalovat,“ řekl Matyáš Hrubý, student ateliéru Digitální design. Instalace se nachází v koupelně a vybízí diváky k přemýšlení o vlastní identitě, tělesném obrazu a sebevnímání.

Instalace studentek ateliéru Grafický design ve Zlíně naopak představuje bezpečný prostor, ve kterém návštěvníci naleznou možnost vypsat se ze svých těžkých životních situací. Prostřednictvím masivní knihy a nalinkovaného okraje se spolu se svým příběhem stávají aktivní součástí instalace. „V expozici jsme vytvořili umělý oltář, na který může vystoupat pouze jedna osoba, čímž si vytvoří intimní prostor pro svá sdělení. Každý si do knihy může nalinkovat okraj, ať už větší či menší, a do knihy vepsat svou tíživou zkušenost,“ popisuje spoluautorka instalace Eliška Svobodníková, studentka ateliéru Grafický design FMK UTB ve Zlíně.