Ve dnech 20. – 21. října 2022 poprvé fyzicky zasedala Mezinárodní rada UTB. Rektor prof. Vladimír Sedlařík detailně představil strategické dokumenty UTB, zejména Strategický plán UTB pro období 21+ a jeho plán realizace na rok 2023. Předmětem jednání byly také oblasti týkající se zvyšování kvality studia a internacionalizace UTB.

„Velmi oceňujeme pomoc univerzity zejména v době pandemie, kdy svými aktivitami intenzivně pomáhala celému zlínskému regionu. Je dobře, že vysoká škola, která nese jméno světově známého podnikatele Tomáše Bati, uplatňuje principy a hodnoty, které sám uznával. Ve své době byl Tomáš Baťa velkým hráčem na tehdejším trhu, Univerzita Tomáše Bati jde v jeho šlépějích,“ uvedl předseda rady prof. Tone Lerher.

Mezinárodní rada je poradním orgánem rektora, úkolem rady je zvýšit mezinárodní prestiž UTB ve Zlíně a napomoci k vyšší kvalitě vědecké a vzdělávací práce tak, aby ještě lépe obstála v národním i mezinárodním srovnání a potvrdila svou úlohu mezinárodně uznávané univerzity, které se zároveň významně podílí na rozvoji zlínského regionu. Proto byly do Mezinárodní rady jmenovány význačné osobnosti působící na kvalitních zahraničních univerzitách.

Členové Mezinárodní rady jsou uznávaní akademičtí a výzkumní pracovníci s širokými mezinárodními zkušenostmi a vysokou morální integritou, dlouhodobě působící mimo území České republiky. Členové Mezinárodní rady jsou jmenováni rektorem na základě návrhu fakult na funkční období 5 let.

Členové