Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, dovolujeme si vás pozvat ke sledování on line diskuse na téma Přínosy členství v EU pro české univerzity a mezinárodní spolupráce.

Diskusi bude možno sledovat ve středu 19. října 2022 od 10:30 do 12:00 hodin na YouTube kanále Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zapojí se do ní odborníci z českých vysokých škol a zástupce Úřadu Vlády ČR. Moderátorem bude Petr Suchoň.

Dále vás zveme na přednášku Ing. Petra Zahradníka, MSc., na téma momentálně rezonující ve společnosti: Dopady energetické krize na ekonomickou situaci v Evropě. Uznávaného ekonoma Ing. Zahradníka si můžete poslechnout 19. října 2022,  od 13:00 do 15:00 hodin ve Wichterleho sále (budova Fakulty managementu a ekonomiky, Mostní ul. 5139, Zlín).

Třetí akcí, pořádanou dne 19. října 2022 na UTB, je přednáška  Mgr. Roberta Stojanova, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně, na další aktuální téma, Ukrajinští uprchlíci v České republice. Zúčastnit se jí můžete na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uh. Hradišti, od  12:00 do 14:00 hodin (Studentské náměstí, modrá budova, posluchárna P1).

Všechny akce jsou pořádány v rámci závěrečné konference k CRP projektu, nazvané Aktuální výzvy českých vysokých škol v evropském kontextu. Konference je pořádána pod záštitou ministra pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.

Těšíme se na vaši účast!