Zlínský kraj finančně podpořil univerzitu a díky tomu byly v akademickém roce 2021/22 realizovány celkem 4 projekty, jejichž cílem byla podpora vzdělávání na UTB pro strategické potřeby Zlínského kraje.

Na Fakultě aplikované informatiky byl v rámci projektu otevřen nepovinně volitelný předmět orientovaný do technologií blockchainu. Výuku předmětu zajišťovali zejména odborníci z praxe, byla vyhlášena také soutěž o nejlépe zpracovaný blockchainový projekt. Součástí projektu bylo i ocenění nejlepších kvalifikačních prací, které reflektovaly trendy čtvrté průmyslové revoluce a měly úzkou návaznost na podnikatelský sektor Na slavnostních promocích bylo oceněno celkem 20 diplomových a 16 bakalářských prací.

Na Fakultě managementu a ekonomiky byla ve spolupráci se Zlínský krajem zrealizována blockchainová konference Block 22, které se zúčastnila řada profesionálů z oboru i studentů UTB. Dále vznikl nový předmět Blockchainová laboratoř, který je nově nabízen v akademickém roce 2022/23.

Projekt zaměřený na podporu polytechnického vzdělávání ve Zlínském regionu byl realizován na Fakultě technologické. Podpořeny byly také další aktivity jako například Den otevřených dveří na Fakultě technologické UTB, vědecký festival „Zažij vědu“, Zlín Film Festival, exkurze středoškolských studentů na Fakultě technologické a další workshopy a přednášky.

Fakulta multimediálních komunikací podpořila talentované a aktivní studenty v oblastech kulturních a kreativních průmyslů. Vybraní studenti se zúčastnili tréninkového programu a také soutěže Young Lions 2022, podpořeni byli autoři e-knihy Svět ve 2D. Dále bylo zrealizováno několik odborných workshopů týkajících se strategického plánování, digitální komunikace, personalistiky a koučinku nebo inovací a projektového managementu. Tyto cenné zkušenosti využili studenti při řízení projektů Komunikační agentury. „Velmi oceňuji zapojení našich studentů do řešení nových výzev a témat, které podporují potřeby Zlínského kraje a motivují je tak k setrvání v našem kraji i po úspěšném ukončení jejich studia,“ řekl rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.