Na dvě stovky odborníků z plastikářského průmyslu se včera a dnes sjely do Zlína. Koná se zde mezinárodní odborná konference PLASTKO 2022. Akci pořádá Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Plastikářský klastr z.s.

„Cílem konference je ukázat světu a okolí, že sektor výroby a zpracování plastů není jen zavrženíhodným oborem, jak prezentují mnohá masmédia, ale naopak, že dlouhodobě přispívá k ochraně prostředí, ve kterém žijeme,“ uvádí Ing. prof. Petr Sáha, CSc. ředitel  Univerzitního institutu UTB ve Zlíně a dodává:„ A samozřejmě také napovědět výrobcům, jakou správnou argumentaci volit při prosazování výrobků na konečných trzích.“

Konference se koná po čtyřech letech, v roce 2020 byla zrušena kvůli koronavirové pandemii. „Je vidět, že pauza byla dlouhá a že se účastníci na konferenci těší. Jsme rádi, že se ve Zlíně sešla odborná veřejnost v tak v hojném počtu,“ uvedla za organizátory Ing. Ivana Bartoníková, ředitelka Centra transferu technologií UTB ve Zlíně.

Návštěvníci se mohou těšit na přednášky expertů, kteří se pohybují dlouhodobě v oblasti “bio-plastů“, případové studie měnící úhel pohledu na použití plastů a také příspěvky přednášejících z různých oborů a s různými názory na plasty.

„Jsou zde také zástupci prestižní Evropské platformy ECP4 pro zpracování kompozitů, plastů a polymerů,“ dodává k programu Ing. David Hausner, ředitel Plastikářského klastru z.s.

Konference se uskuteční v prostorách Fakulty humanitních studií na Štefánikově ulici ve Zlíně. Podrobný program najdou zájemci na cps.utb.cz/cs/konference.