Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dnes na svém zasedání volil kandidáta na jmenování rektorem. V tajné volbě byl zvolen doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D, dosavadní proděkan Fakulty aplikované informatiky.

„Chtěl bych, aby univerzita měla deset tisíc studentů, kteří by byli uplatnitelní v praxi a také na zahraničním trhu. Přál bych si, abychom se stali mezinárodní univerzitou, měli hodně zahraničních studentů a abychom byli úspěšní rovněž na vědeckém poli,“ uvedl doc. Milan Adámek.

„Přeji panu doc. Adámkovi hodně zdaru a univerzitě přeji, aby pod jeho vedením vzkvétala,“ řekl rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.

Rektora UTB jmenuje na návrh Akademického senátu UTB prezident republiky.