Trinity Bank se stala generálním partnerem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Smlouvu o partnerství podepsali v úterý 13. září 2022 zakladatel Trinity Bank Ing. Radomír Lapčík, LLM a rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.

I tentokrát věnoval Radomír Lapčík, zlínský rodák a patriot, univerzitě významnou finanční částku.

„Jsme hrdí, že můžeme podpořit rozvoj Univerzity Tomáše Bati v roli jejího generálního partnera a navázat na naši dlouhodobou spolupráci. Provází nás více než dvacetiletá historie budování našich institucí, máme mnoho společného v rovině hodnot, poctivé práce a rádi sdílíme s univerzitou její i náš úspěch. Já osobně mám velkou radost a děkuji všem, kteří svou činností a elánem přispěli k vybudování této renomované a respektované instituce a těším se na další spolupráci,“ řekl Ing. Radomír Lapčík, LLM, zakladatel Trinity Bank a.s.

„Jsem velmi potěšen, že jsme naši dlouhodobou spolupráci posunuli zase o stupínek výše, a právě Trinity Bank se stala generálním partnerem univerzity. Toto strategické partnerství je příslibem našich společných zájmů podílet se na podpoře rozvoje univerzity, našich studentů a akademických pracovníků. Tato partnerská podpora je významným motivačním faktorem, který má pozitivní dopad na rozvoj univerzity, města i celého našeho regionu,“ řekl rektor univerzity Vladimír Sedlařík.

Spolupráci s Trinity Bank zahájila UTB již před rokem, kdy společně založila Trinity Bank Talent Fund pro podporu studentů a pedagogické práce akademických pracovníků. Ten podporuje projekty zaměřené na zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí studentů. „Tyto projekty ukazují rozmanitost možností, kterými fond může podpořit užitečné aktivity, kreativitu, či spolupráci studentů,“ uvedla profesorka Drahomíra Pavelková, která iniciovala myšlenku založení tohoto fondu na UTB s významným a intenzivně spolupracujícím partnerem univerzity Trinity Bank a.s.