Hned dvě odborné konference připravila v těchto dnech Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky dnes pořádá konferenci zaměřenou na kybernetickou bezpečnost. Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti zorganizovala konferenci CrisCon, která se zabývá krizovým řízením a řešením krizových situací.

„Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost je profesní konferenční setkání odborníků na kybernetickou bezpečnost, kteří na různých pozicích ve firmách, veřejných i silových složkách státu garantují bezpečnost a kontinuitu provozu informačních systémů a účastní se obrany kyberprostoru Českého státu a Evropské unie,“ uvádí prof. Roman Jašek z Fakulty aplikované informatiky UTB a dodává: „Význam a mimořádnost tkví v exkluzivním setkání těchto expertů s cílem sdílení aktuálních zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti“.

Již 21. ročník tohoto setkání doprovází několik workshopů připravených pro vybrané cílové skupiny dle jejich úzké specializace a odborného zájmu. Význam akce je podtržen záštitou Elektrotechnické asociace České republiky sdružující všechny významné organizace elektrotechnického průmyslu. Záštitu také poskytly organizace spojené s veřejnou správou a inovativních transferových coworkingových center České republiky.

„Hovořit zde budeme zejména o trendech a vizích v kybernetické bezpečnosti, zajímají nás predikce vývoje hrozeb a útočných technik nebo výzvy průmyslu 5.0 v oblasti bezpečnosti provozu inteligentních informačních a řídicích systémů,“ popisuje prof. Roman Jašek.

Mezi tématy jsou také technologie průmyslového blockchainu v informačních, průmyslových a logistických systémech, kybernetická bezpečnost SMART systémů (automotive), nové výzvy a cílené vzdělávání v kybernetické bezpečnosti či kybernetická bezpečnost HW prvků chytré síťové infrastruktury.

Odborníci se zaměřením na krizové řízení a bezpečnost se již po jedenácté sjeli do Uherského Hradiště na konferenci CrisCon, kde budou až do zítřka diskutovat o aktuální bezpečnostní a geopolitické situaci se zaměřením na ukrajinskou krizi. „Představíme činnost Krajského asistenčního centra, následovat budou odborné přednášky k dané problematice prezentované zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Charity Uherské Hradiště a Správy železnic, státní organizace,“ popisuje děkanka FLKŘ doc. Zuzana Tučková.

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení. Tématy jsou například bezpečnost logistických procesů, environmentální hrozby a jejich rizika v ČR, krajinný management a ochrana biodiverzity nebo ochrana obyvatelstva.

Více informací na https://e-konference.utb.cz/ a https://criscon.cz/