Fakulta multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně oslaví kulaté výročí. Už dvacet let z lavic a ateliérů FMK vychází talentovaní designéři, fotografové, filmaři, animátoři a další odborníci v oblastech kulturních a kreativních odvětví.

Během podzimních oslav připravuje fakulta výstavu ve dvou zlínských galeriích, venkovní koncerty i slavnostní galavečer v industriálním areálu bývalého Svitu.

 „Pro dvacetileté výročí fakulty připravujeme program, který zaujme jak současné studenty i naše absolventy, tak i veřejnost. O tom, co se tvoří na jednotlivých ateliérech, si mohou návštěvníci udělat obrázek na výstavě Dvacet let FMK, nebo přijít na koncert přímo před fakultu v centru města,“ zve na oslavy dvacetin děkan fakulty Josef Kocourek.

Výstava Dvacet let FMK bude slavnostně zahájena v úterý 20. září 2022 v univerzitní galerii G18 v nové budově UTB u MHD zastávky Školní a bude pokračovat v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Součástí vernisáže bude i videomapping na platformě 14|15 BAŤŮV INSTITUT, který začne ve 21.00 hodin.

Ve čtvrtek 22. září zve FMK osobnosti ze Zlína i celé ČR na slavnostní galavečer do továrního areálu Svit, kde budou oceněni pedagogové, kteří v uplynulých 10 letech nejvýrazněji přispěli k rozvoji fakulty. V pátek 23. září v podvečer proběhne před fakultou Homecoming bývalých absolventů, jehož součástí bude i hudební vystoupení performera Ventolina.

Více informací a kompletní program oslav dvacátého výročí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně je na webových stránkách www.fmk.utb.cz.

Fakulta multimediálních komunikací byla založena v roce 2002. Nyní na fakultě studuje bezmála 1200 studentů, kteří jsou rozděleni ve třinácti uměleckých ateliérech a na Ústavu marketingových komunikací. Během dvaceti let úspěšně odpromovalo přes 6 tisíc absolventů.