Jednání Rady Zlínského kraje se včera zúčastnil Vladimír Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Krajským radním představil návrhy oblastí strategické spolupráce mezi Zlínským krajem a UTB.

„Slíbili jsme být univerzitě dobrým partnerem a teď to naplňujeme. Bereme to jako závazek a jsme připraveni hledat zdroje, abychom ji podpořili a podíleli se na jejím rozvoji,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Mezi stěžejními body jsou podpora doktorandů a postdoktorandů nebo podpora migrace významných odborníků z Česka a ze zahraniční do Zlínského kraje. „Pokud podpoříme doktorandy a postdoktorandy, z nichž se následně stanou docenti a profesoři, kteří garantují úroveň univerzity, je to dobrá investice. Musíme si vychovávat odborníky a vytvářet jim podmínky, abychom je udrželi v našem kraji,“ doplnil radní Jiří Jaroš, zodpovědný za digitalizaci, mládež a sport.

Spolupráce by měla posílit také v oblasti výzkumu a rozvoji výzkumné infrastruktury, přípravě nových a inovaci stávajících studijních programů na základě analýzy potřeb Zlínského kraje.

„Velmi si cením příkladného a koncepčního přístupu vedení Zlínského kraje při nastavování systematického modelu spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Díky tomu budeme moci iniciovat nové aktivity vedoucí k naplňování našich společných cílů, kterými jsou rozvoj vzdělanosti a podpora kvalitního prostředí pro život v našem kraji,“ řekl rektor UTB Vladimír Sedlařík.

Konkrétní návrh spolupráce bude Rada Zlínského kraje projednávat na dalším zasedání.