Univerzita Tomáše Bati již podeváté za sebou otevřela kurzy letních škol. Po dvouleté pauze způsobené pandemií COVID-19 se podařilo studenty přivítat i přímo ve Zlíně. UTB i nadále pokračuje v organizaci kurzů s čistě on-line účastí, které si získaly své příznivce.

Letní školy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nabízí zahraničním studentům dvoutýdenní kurz, spojující zajímavou a přiměřeně náročnou výuku s atraktivním zážitkovým programem.

Computer Viruses and Security je populární kurz, který Fakulta aplikované informatiky nabízí již od roku 2015. Letos se ho zúčastní studenti z Francie, Německa, Ukrajiny, Španělska, Jemenu a Albánie. Studenti se budou zabývat převážně kybernetickou bezpečností a správou dat a seznámí se s moderními trendy v uvedené oblasti.

Díky velkému zájmu jsme otevřeli i online kurz Processes of Risk Assessment and Treatment, který zaštiťuje Fakulta logistiky a krizového řízení. Kurz zaujal 10 účastníků převážně z Evropy. Studenti letní školy mají možnost získat znalosti v oboru risk managementu. Účastníci se budou detailně zabývat principy a metodami prevence hrozeb, zmírňováním a monitorováním rizik. Výuka probíhá přes interaktivní online aplikaci MS Teams.

Kurzy jsou zakončeny zkouškou a úspěšní absolventi získají certifikát s kreditovým ohodnocením.