Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dnes ukončila smlouvy s univerzitami z Ruska a Běloruska. Na dnešním kolegiu o tom rozhodl rektor univerzity prof. Vladimír Sedlařík společně s děkany jednotlivých fakult.

O vypovězení smluv rozhodlo vedení univerzity s okamžitou platností. V současné době univerzita spolupracuje s pětadvaceti univerzitami z Ruska a Běloruska. „Je třeba vyslat jasný signál vedoucím představitelům ruských a běloruských univerzit, že neschvalujeme probíhající agresi vůči samostatnému svrchovanému státu. Je to útok proti základním principům demokracie a svobody,“ řekl dnes rektor zlínské univerzity prof. Vladimír Sedlařík a dodal: „Vypovězení smluv podpořil fakt, že se Ruská konference rektorů oficiálně postavila za kroky vedení jejich země. Představitelé ruských univerzit se tak oficiálně stali nástrojem propagandy obhajující bezprecedentní útok na Ukrajinu a její civilní obyvatelstvo.“

Zlínská univerzita spolupracovala například s Moskevskou státní univerzitou M. V. Lomonosova, která je nejstarší a největší univerzitou v Rusku, dále Polytechnickou univerzitou v Petrohradu, Státní univerzitou v Jaroslavli a mnoha dalšími.

Dnešní rozhodnutí se nijak nedotkne stávajících studentů ani pedagogů z obou zemí, kteří na zlínské univerzitě studují či působí. „Naši studenti ruské národnosti se aktivně zapojují do pomoci Ukrajině, my se jim rovněž snažíme pomoci, sami se ocitli ve velmi složité situaci. Pořád platí princip, že neuznáváme kolektivní vinu,“ upřesnil rektor prof. Vladimír Sedlařík.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se od začátku války intenzivně zapojila do pomoci Ukrajině. Po začátku konfliktu univerzita vyvěsila ukrajinskou vlajku a zorganizovala Minutu ticha za Ukrajinu. Přijímá studenty z Ukrajiny, kteří tady chtějí dokončit semestr. Uspořádala také humanitární a potravinovou sbírku. Díky univerzitě vzniklo v areálu zlínské nemocnice Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), v univerzitních prostorách tam každodenně intenzivně pomáhají studenti s hlídáním dětí, organizací a tlumočením. Studenti zorganizovali také charitativní prodej uměleckých a designerských předmětů vyrobených v ateliérech fakulty multimediálních komunikací