Daruj krev s děkanem. Tak se jmenuje akce, kterou na zítřek připravili studenti Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati. Studenti mohou přijít darovat krev ve středu 23. února na hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, a to od 6:00 do 9:00 hodin do prostor pavilonu 9.  

„Sám jsem začal darovat už v roce 2010. Spouštěcím momentem pro mě bylo narození mé dcery, která bezprostředně po narození potřebovala dvě transfuze krve. Silná motivace mi zůstala, i proto od té doby daruji plnou krev čtyřikrát ročně, tedy maximum, co je možné,“ objasnil svou osobní motivaci děkan fakulty profesor David Tuček.

„Dobré skutky jsou už pro naši fakultu samozřejmostí. Snažíme se každoročně uspořádat Dny dobrých skutků, zaměstnanci i studenti se mohou zapojit a udělat vlastně cokoliv prospěšného svému okolí, všechno se počítá. V únoru je obecně málo dárců a načasování je tedy více než vhodné,“ dodala Hana Janečková z propagačního oddělení fakulty. „Zvláště prvodárců bychom rádi viděli co nejvíc,“ doplňuje Lukáš Koutný, spoluorganizátor akce.

„Potenciál pro darování krve je mezi studenty i zaměstnanci naší fakulty obrovský. Uvědomujeme si, že celá řada z nich se může prvního darování bát, nemusí mít dostatečnou motivaci, nebo na to jednoduše nechtějí být sami. Věříme proto, že je tato celofakultní akce může přilákat a udělat z nich tolik ceněné prvodárce,“ uzavírá děkan fakulty David Tuček.