Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravuje Den otevřených dveří, a to již na tento čtvrtek 3. 2. 2022. Bohatý program se bude konat jak prezenčně, tak také online formou na všech šesti fakultách univerzity.

„Pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit osobně, připravujeme rovněž online program na sociálních sítích univerzity i jednotlivých fakult,“ uvádí kancléřka univerzity Andrea Kadlčíková. „Během online chatů si zájemci budou moci povídat o studentském životě ve Zlíně, výjezdech do zahraničí, budou připraveny také příspěvky úspěšných absolventů univerzity a mnoho dalšího,“ dodává kancléřka.

Kromě toho se budou na fakultách konat přednášky vždy v 10.00, 12.00 a 14.00 hodin. Každá fakulta má svůj vlastní doprovodný program v podobě nejrůznějších workshopů, zkušebních přijímacích testů a besed.

Podrobné informace o programu najdou zájemci na www.utb.cz/dod.

Dle aktuálních hygienických opatření jsou návštěvníci akce před vstupem do univerzitních budov povinni:

  • předložit doklad s QR kódem o aplikaci očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • studenti před dovršením 18 roku věku mohou doložit bezinfekčnost negativním RT-PCR testem starým nejvýše 72 hodin. Stejným způsobem se prokazují lidé s kontraindikací k očkování a lidé, kteří očkování právě podstupují.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně byla založena k 1.1.2001. V současné době má přibližně tisíc zaměstnanců a necelých 10 tisíc studentů z České republiky i zahraničí, kteří mohou studovat na 6 fakultách v 198 studijních programech.