Americký vědec a ekonom, profesor Milan Zelený, oslaví v sobotu 22. 1. 2022 osmdesát let.

Jako pedagog působil až do roku 2021 také na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde přes dvacet let aktivně přednášel českým i zahraničním doktorandům. Profesor Milan Zelený je světově uznávaný odborník v oblastech managementu a ekonomiky, multikriteriálního rozhodování, jeden z nejcitovanějších českých ekonomů, zakladatel a dlouhá léta i šéfredaktor mezinárodního časopisu Human Systems Management. „Pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně bylo velkou ctí spolupracovat s takovou osobností, jakou profesor Milan Zelený bezesporu je. Studentům i kolegům předával po celou řadu let cenné rady i zkušenosti,“ uvedl rektor UTB profesor Vladimír Sedlařík.

Ještě poměrně nedávno byl profesor Milan Zelený členem vědeckého týmu projektu „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu měření a řízení výkonnosti podniků, klastrů a regionů“. Přednášel také pro studenty v rámci projektu Nadaných studentů nebo v kurzech Baťovy manažerské školy či vystupoval na konferenci Finance a výkonnost ve vědě, výuce a praxi. „Profesor Zelený je pro mě osobností s neotřelými názory a pevnými odbornými i lidskými postoji po celou dobu, odkdy jsem měla tu čest se s ním poznat a spolupracovat ve výuce studentů nebo odborném vzdělávání manažerů z firemní praxe. Je to vizionář, který ve svých přednáškách, rozhovorech či diskusích svými názory vždy přiměl své posluchače přemýšlet, ne jenom pasivně přijímat informace“, dodává ke své dlouholeté spolupráci s profesorem Milanem Zeleným emeritní děkanka fakulty profesorka Drahomíra Pavelková.

Jako hostující profesor, nebo jak sám o sobě s oblibou říká globální profesor, působí na univerzitách po celém světě. Jako propagátor Soustavy řízení Baťa tak vlastně Zlínu, a zároveň tedy i zlínské univerzitě, pomáhá dodnes tvořit dobré jméno.