Zlín, New York – V druhém lednovém týdnu hostilo České centrum v New Yorku přednášku doktorky Evy Gartnerové, akademičky z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ta v září minulého roku odjela do USA zkoumat univerzitní galerie díky prestižnímu Fulbrightovu stipendiu. Přednáška se odehrávala v rámci cyklu Science Café v Českých centrech a položila základy pro další spolupráci fakulty s významným kulturním institutem.

Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí – svými aktivitami přispívají k propagaci českého umění, designu, kultury a vědy v zahraničí. V rámci programu Science Café každoročně hostí České centrum v New Yorku několik vědců, kteří přednášejí o svých výzkumech široké veřejnosti. „Ve své popularizační přednášce jsem mluvila o důležitosti a roli univerzitních muzeí v USA a o tom, jak tyto galerie pracují se svým publikem především v rámci jejich doprovodných programů provázaných na výstavy a poslání univerzitních muzeí ve Spojených státech,“ říká Eva Gartnerová, která po svém návratu do Česka převezme na FMK UTB ve Zlíně vedení ateliéru Arts Management.

Ředitel Českého centra v New Yorku Miroslav Konvalina rozvoj spolupráce se zlínskou uměleckou fakultou kvituje. „S Evou Gartnerovou jsme se propojili díky programu Fulbright Czech Republic. Přednáška o jejím výzkumu a současných trendech v práci s publikem se moc povedla, sám jsem si z ní odnesl spoustu poznámek. I u nás pořádáme výstavy, a po poradě s Evou se budeme snažit do programu zařadit i virtuální prohlídky, třeba i s lehce skrytým překvapením,“ komentuje přednášku Miroslav Konvalina, který je zároveň nově zvoleným prezidentem newyorské pobočky prestižní mezinárodní asociace EUNIC – Evropského sdružení národních kulturních institutů.

První spolupráce Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně s Českým centrem v New Yorku proběhla už v roce 2008. V rámci projektu Zlín in New York se na první mezinárodní výstavě FMK představili mladí designéři z ateliérů Design oděvu, Design obuvi, Průmyslový design a Tvorba prostoru. Na tamní výstavě se o nové umělecké fakultě dozvěděl i profesor Petr Stanický, současný vedoucí ateliéru Design skla, který tehdy pobýval v USA také díky Fulbrightovu stipendiu.

Česká centra také nabízí stáže studentům a absolventům, kteří si mohou vybírat z 26 zahraničních poboček. V loňském roce například odjely na stáže do Českých center v Rotterdamu a Budapešti dvě studentky ateliéru Arts Management, jednoho z nejmladších ateliérů FMK UTB ve Zlíně. „Činnost Českých center je nám velmi blízká, jelikož se aktivity FMK také zaměřují na vědu, design, kulturu a jejich propagaci. V newyorském centru bychom rádi v následujících letech uspořádali další mezinárodní výstavu naší fakulty, doufejme, že se nám to podaří,“ dodává Eva Gartnerová.