Studium financí nemusí být žádná nuda. Důkazem toho může být originální projekt nazvaný UFbanka. Jedná se o fiktivní banku, kterou založili na Ústavu financí a účetnictví Fakulty managementu a ekonomiky.

„Na začátku celého projektu stál jednoduchý nápad – nakoupíme na ústavu vybranou kryptoměnu a budeme s ní dále ve výuce pracovat. To se však ukázalo jako prakticky nerealizovatelné, proto se myšlenky ubíraly k vytvoření lokální měny UFcoin. A odtud už nebylo daleko k nápadu na virtuální UFbanku, která by nabízela svým klientům rozsáhlejší spektrum služeb a zároveň pracovala s vlastní měnou,“ přibližuje myšlenku vzniku UFbanky ředitelka Ústavu financí a účetnictví prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková. Ústav financí musel dokonce požádat Českou národní banku o možnost využití termínu banka v názvu a jedinečný projekt studentské hry první akademické banky mohl být spuštěn.

UFbanka je virtuální akciovou společností, jejíž akcionáři jsou kromě členů Ústavu všichni studenti studijních programů FaME zaměřených na finance, finanční technologie, daně a účetnictví, a to jak v bakalářských, tak magisterských programech. Akcionáři mají nárok na výplatu dividend po celou dobu svého studia a zároveň svými aktivitami mohou přispívat k úspěšnému hospodaření UFbanky.

„Studenti své UFcoiny mohou získávat například za své mimořádné studijní úspěchy, účast na soutěžích národních i mezinárodních zaměřených na oblast financí nebo za účast na vědeckých aktivitách ústavu,“ vysvětluje princip hry doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D., garantka studijního programu Finance a finanční technologie. „Naopak utrácet je mohou za aktivity zprostředkované UFbankou, například za stáž snů, den stínování top manažera ve firmě, individuální doučování, propagační předměty či za služby partnerů UFbanky, které byly do hry věnovány,“ dodává Adriana Knápková.

Založením fiktivní banky získali cenné zkušenosti nejen pedagogové, ale také studenti. Zakládání virtuální banky, emitování vlastní měny, s tím se zase tak často ve vlastní praxi nesetkávají.

„Projekt se mi moc líbí, určitě využiji směnu za nějakou tu absenci,“ říká s úsměvem studentka oboru Finanční kontrola Eva Chovancová.

Naopak student David Pokorný dodává: „Já se asi budu držet pravidla kryptoměnu držet a neprodávat.“

Smyslem celé této dlouhodobé aktivity je zvýšení znalostí studentů v oblasti financí, aktivizace jejich studijního potenciálu, která zároveň povede k jejich zapojení do života ústavu, to vše s využitím hry založené na myšlence virtuálního bankovnictví