Zlín – 14. října 2021 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně slaví v letošním roce dvacet let od svého založení. Součástí oslav je mimo jiné i výstava Je nám 20, kterou připravili studenti a pedagogové Fakulty multimediálních komunikací (FMK) UTB ve Zlíně. Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 20. října v 17.00 hodin v Univerzitním centru U13.

UTB ve Zlíně je mladá univerzita – otevřená světu, novým myšlenkám i zkušenostem. Oslovila proto čerstvé dvacátníky, studenty Fakulty multimediálních komunikací z ateliérů Grafický a Digitální design, aby téma dvacetiletého výročí pojali po svém. Ti se inspirovali událostmi z historie školy, jiní se zaměřili na zážitky, které mají s Univerzitou Tomáše Bati spojené.

Studenti dostali naprosto otevřené zadání: univerzitě je dvacet, stejně jako vám – najděte způsob, jak to vizuálně atraktivním způsobem sdělit, nejlépe v digitálním médiu. Ačkoli tento typ úkolů, takzvaně bez limitů, patří paradoxně k nejtěžším, dokázali se s ním nakonec velmi dobře vypořádat,“ popisuje vedoucí ateliéru Digitální design MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D. a dodává: „Osobně mě velmi potěšil týmový projekt, kdy skupina autorů vytvořila krátká motion videa prezentující jednotlivé fakulty, každé pojaté zcela odlišným výtvarným stylem, ale navzájem propojených do jednotného celku.“

Výsledná výstava tedy ukazuje práce, které originálně zachycují dvacetiletý vývoj zlínské univerzity. Přes otevírání nových fakult, výstavbu univerzitních budov až po vědecké i tvůrčí úspěchy a další důležité milníky.

Výstava Je nám 20 je součástí oslav výročí 20 let UTB ve Zlíně, mezi které v letošním roce patřilo také spuštění microsite jenamdvacet.cz mapující příběh univerzity.

Samotnou výstavu lze navštívit každý den v době otevírací budovy Univerzitního centra U13 v prvním patře před univerzitní knihovnou, na adrese náměstí T. G. Masaryka 5555 ve Zlíně.