Zlín – 14. října 2021 – Ve dnech 13. a 14. října 2021 přivítala Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně na své půdě akademické a vedoucí pracovníky významných univerzit z Ukrajiny.

Hosté navštívili FHS v rámci tříletého projektu realizovaného Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity ve spolupráci s UTB a za finanční podpory České rozvojové agentury na Masarykově univerzitě „Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI. století“. Hlavním cílem projektu je vzájemné propojení a spolupráce mezi ukrajinskými a českými univerzitami a zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů a řízení na vybraných ukrajinských univerzitách prostřednictvím sdílení českých zkušeností. Projektu se účastní představitelé 20 ukrajinských univerzit, které hrají důležitou roli v rozvoji ukrajinského školství na regionální i celostátní úrovni.

„V průběhu let trvání tohoto a předchozích projektů spolupracujeme s velkým počtem akademických pracovníků a naše projekty jsou našimi partnery vnímány jako velmi užitečné a podporující. Mimo jiné se v rámci našeho projektu v roce 2018 podepsalo Memorandum o spolupráci mezi Konferencí rektorů na Ukrajině a v ČR“, sdělila Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. z Katedry sociální pedagogiky MU, která je hlavní koordinátorkou projektu.