Zlín – 6. října 2021 – Dvě nové publikace vydalo nakladatelství zlínské univerzity. Jejich autoři se zaměřili na oblast letectví a filmovou tvorbu firmy Baťa.

Letectví u firmy Baťa poutá neustále pozornost. Hodně zajímavého o něm přináší knížka „Baťa létá z Otrokovic“, kterou vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Jde již o třetí vydání a čtenáři v něm naleznou přehled osmi baťovských letů mířících z otrokovického letiště na jiné kontinenty v období 1931-1938.

„Toto třetí vydání je navíc obohaceno o novou kapitolu, a to o celkovém vývoji leteckého odvětví u Baťů ve Zlíně a Otrokovicích. Kniha na 103 stranách přináší také více než 60 fotografií a další ilustrace přibližující atmosféru, ve které se pohybovali baťovští letečtí pionýři,“ popisuje autor knihy Jan Herman.

V knížce nalezne čtenář mnohé, třeba i vzpomínky pilota, kde přibližuje své pocity nad nekonečnými africkými džunglemi, pouštěmi Blízkého východu či při letech nad mořskými vodami. Autor Jan Herman při probírání dokumentů narazil na různá překvapení. Například jaké překážky kladla vláda Tomáši Baťovi, když chtěl už roku 1931 zavést výrobu letadel. Překvapivé jsou i vysoké celní poplatky, kterými vláda firmě Baťa znesnadňovala nákupy letadel v zahraničí. Čtenáře také upoutají zmínky o početných leteckých haváriích u firmy Baťa.

O lidech a událostech kolem baťovského filmu byly napsány už různé texty, vzpomínky, články, avšak první knižní zpracování přináší teprve nová publikace „Baťovi filmaři (1927-1945)“. Čtenář v ní najde souhrnný pohled na filmovou tvorbu u firmy Baťa, kdy k prvním reportážím se přidružovaly filmy reklamní, dokumentární, instrukční, naučné, školní, potom i hraný celovečerní film a nakonec i filmy loutkové.

„Čtenáře překvapí neznámá fakta z let 1918-1925 o krocích Tomáše Bati mířících do filmové branže. Na 109 stranách je 64 přehledně členěných kapitol a jedna z příloh podává úplný seznam natočených filmů. Text doplňují desítky fotografií, mezi kterými mají své místo mj. portréty Marie Baťové a Adiny Mandlové,“ uvádí jeden z autorů publikace Zdeněk Pokluda.

Autoři Zdeněk Pokluda a Jiří Madzia při práci na knížce získali množství nových poznatků. Přesvědčili se, co všechno se dá zjistit ze státních cenzurních seznamů nebo z firemních účetních knih. Zvláštní místo v publikaci má obsáhlá kapitola, která poprvé v úplnosti podává historii všech zlínských kin.