Zlín – 22. září 2021 – Fond pro talentované studenty, Trinity Bank Talent Fund, založila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, spolu s Trinity Bank. Smlouvu podepsal rektor univerzity Vladimír Sedlařík a Radomír Lapčík, zakladatel banky Trinity.

Radomír Lapčík, velký zlínský patriot, se rozhodl věnovat významnou finanční částku Univerzitě Tomáše Bati na rozvoj talentovaných studentů a postdoktorandů. Fond pod názvem Trinity Bank Talent Fund vytvořený z těchto prostředků podpoří projekty zaměřené na zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí studentů univerzity i spolupracujících středních škol v oblasti progresivních technologií, finanční a digitální gramotnosti.

„Velice nás těší důvěra a podpora ze strany Trinity Bank a uděláme vše proto, abychom naplnili smysl zakládaného fondu. Tato smysluplná forma podpory studentů je významným motivačním faktorem, který má pozitivní dopad na rozvoj univerzity, města i celého našeho regionu,“ řekl rektor univerzity Vladimír Sedlařík.

„Vážím si toho, že jsem před dvaceti lety mohl být u vzniku Univerzity Tomáše Bati. O to větší mám radost, když vidím, co všechno se za tu dobu univerzitě podařilo, jak vyrostla a jakých mezinárodních standardů dosahuje. Z pozice velkého zlínského patriota tak univerzitě nejen fandím, ale je pro mě ctí přispět sponzorským darem k jejímu dalšímu rozvoji. Rozšířením partnerství tak navazuji na dosavadní spolupráci Univerzity Tomáše Bati a Trinity Bank a věřím, že naše propojení bude přínosné jak pro akademickou obec, tak pro veřejnost,“ uvedl ke spolupráci zakladatel Trinity Bank a zlínský patriot Radomír Lapčík.

Prostředky z fondu dále významně podpoří výzkumné projekty studentů a postdoktorandů, rozvoj jejich týmové a mezifakultní spolupráce s cílem využít široké multioborové zaměření fakult této univerzity. Prostředky budou rovněž směřovány k podpoře pedagogů věnujících se práci s talentovanými studenty a rozvoji těchto aktivit.

„Trinity Bank moc děkujeme a věříme, že tento akt bude inspirací i pro další instituce, kterým záleží na rozvoji našeho kraje,“ dodal prof. Vladimír Sedlařík.