Zlín – 23. července 2021 – Studium na vysoké škole se vším všudy – tedy včetně slavnostních promocí. To čekalo na malé studenty Junior univerzity®, kterou letos už po deváté pořádal Ústav školní pedagogiky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně v týdnu od 12. do 16. 7. 2021.

Program byl zahájen slavnostní imatrikulací mladých studentů a pokračoval týdenním bohatým doprovodným programem, při němž se děti pobavily a zároveň se dozvěděly mnoho nového. Junior univerzita® se díky velkému zájmu dětí i rodičů každoročně rozrůstá, letos program probíhal v pěti skupinkách dětí ve věku od 3,5 do 16 let a promovalo celkem 47 absolventů.

Součástí programu letošní Junior univerzity® byla např. angličtina hrou, dobrodružné čtení, chemické pokusy v laboratoři, nahlédnutí do práce kriminalistů, nebo tajný projekt, jehož výsledkem bylo narozeninové přání pro pana děkana, také výlety do ZOO Lešná a Kovo ZOO, opékání špekáčků a mnoho dalšího. Prázdninový týdenní maraton byl v pátek zakončen slavnostní promocí absolventů, která je již tradičně zážitkem nejen pro malé vysokoškoláky, ale i jejich rodiče, prarodiče a kamarády – tentokrát ve zcela nových talárech a za dodržení přísných hygienických opatření.

Také v tomto roce si studenti zlínské Junior univerzity vybrali významnou osobnost a udělili jí titul Doctor Junior honoris Causa. Tento čestný doktorát letos získal pan profesor Peter Gavora, který dlouhodobě působí na Ústavu školní pedagogiky. V minulých letech se tímto titulem mohli pyšnit také profesorka Eva Jiřičná, herec Josef Alois Náhlovský, bývalý rektor zlínské univerzity Petr Sáha, předseda Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura i bývalá děkanka FHS UTB ve Zlíně Anežka Lengálová. Pan Čestmír Vančura se letos stal i čestným hostem Junior univerzity.