Zlín – 23. června 2021 – Dobrovolné laboratoře, které umožní studentům dohnat tolik potřebnou praxi. K této akci se rozhodla Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně poté, co pandemie koronaviru značně omezila výuku na vysokých školách. A zájem o ně předčil všechna očekávání. Přihlásily se více než tři stovky studentů.

„Po absolvování získají účastníci certifikát, díky kterému mohou u potenciálních zaměstnavatelů prokázat, že i v době koronaviru navštěvovali prezenčně laboratoře, což jim ve finále může dát jistou výhodu na trhu práce,“ vysvětluje Martin Bednařík, proděkan pro pedagogickou činnost bakalářského studia Fakulty technologické.

Zaměření dobrovolných laboratoří je různorodé a vychází z 23 předmětů napříč jednotlivými ročníky. Studenti se mohou věnovat například analýze kosmetických surovin, gumárenským technologiím, technologiím výroby potravin nebo mikrobiologii.

„Musím se přiznat, že při prvním kontaktu s laboratorním sklem se člověk cítí jako slon v porcelánu, zvláště v kombinované formě studia. Kvůli omezení byly laboratoře zavřené a jít do následujícího ročníku bez praxe je nesmyslné, proto jsem neváhal ani chvíli,“ říká Tobiáš Valachovič, student Polymerních materiálů a technologií, který se přihlásil do laboratoře anorganické chemie.

Tato dobrovolná praxe není jedinou aktivitou Fakulty technologické UTB. V červnu už zde proběhl například Den otevřených dveří pro zájemce o studium Procesního inženýrství, na září pak akademici připravují oblíbenou Noc vědců, která má za cíl popularizovat vědu mezi širokou veřejností.