Zlín – 8. června 2021 – Portrét krajiny. Tak se jmenuje nová kniha Ireny Armutidisové, české fotografky a emeritní děkanky Fakulty multimediálních komunikací UTB. Křest publikace se uskutečnil 8. června 2021 v půvabné zahradě Zikmundovy vily za účasti rektora UTB prof. Vladimíra Sedlaříka a předsedy Nadačního fondu Zikmundovy vily Čestmíra Vančury.

Fotografka Irena Armutidisová se pokusila v publikaci Portrét krajiny shrnout svou dosavadní tvorbu, ve které se věnuje fotografii krajiny téměř 15 let. „Jsou to většinou snímky krajiny, ve které žiji, kterou důvěrně znám. Tím je to pro mě jednodušší, když mohu kdykoliv za krajinou, takříkajíc zajít za humna, a nemuset někam dalece komplikovaně vyjíždět, to je pak vždycky složitější. Ve svých fotografiích se snažím reagovat ať už na reálné nebo atmosférické jevy, jež jsou v médiu fotografie konceptualizovány do podoby někdy až abstraktního nebo geometrického tvaru,“ popisuje svou tvorbu Irena Armutidisová.

Pandemie koronaviru odsunula veškeré chystané výstavy, nyní přichází jejich čas. Začátkem července zahájí Irena Armutidisová v  Národním zemědělském muzeu v Praze stejnojmennou výstavu, v polovině července pak se svým manželem, sochařem Nikosem Armutidisem, výstavu v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.