Zlín – 3. června 2021 – Místopředsedou České konference rektorů (ČKR) byl dnes zvolen prof. Ing. Vladimír Sedlařík Ph.D., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 161. zasedání Pléna České konference rektorů se konalo v Brně, předsedou byl zvolen prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity.

„Těší mě, že se mi dostalo podpory od kolegů rektorů českých vysokých škol. Post místopředsedy České konference rektorů je pro mě výzvou a věřím, že bude prospěšný také pro další rozvoj Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,“ řekl ke svému zvolení rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík. Dalšími místopředsedy ČKR budou rektoři Jiří Málek (Univerzita Pardubice), Jindřich Vybíral (UMPRUM), Pavel Tuleja (Slezská univerzita v Opavě) a rektorka Jitka Němcová (Vysoká škola zdravotnická).

Předsedou ČKR byl v letech 2006-2007 prof. Ing. Petr Sáha, CSc., tehdejší rektor zlínské univerzity.

„Návrat zástupce naší univerzity do předsednictva České konference rektorů vrací zlínskou univerzitu mezi instituce, které se výrazně spolupodílejí na formování strategie vysokého školství v naší zemi,“ uvedl prof. Petr Sáha, současný prorektor pro tvůrčí činnosti UTB.

Funkce místopředsedy pro oblast vzdělávání se prof. Vladimír Sedlařík ujme 1. srpna 2021 a bude trvat dva roky.

Česká konference rektorů je orgánem reprezentace vysokých škol České republiky složeným z představitelů vysokých škol. Byla založená 28. ledna 1993, v současné době má 47 členů. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. ČKR navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).