Zlín – 19. května 2021 – O možnostech budoucí spolupráce v celé řadě oblastí jednalo dnes vedení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně společně s Radou Zlínského kraje.

Rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík představil zástupcům kraje vývoj vysokoškolského vzdělávání na zlínské univerzitě, plán jejího rozvoje v nejbližších letech a také nastínil představu možné spolupráce.

„Velmi si vážíme podpory ze strany Zlínského kraje, naším společným cílem je vzájemnou spolupráci zintenzivnit tak, aby se ještě lépe mohl zlínský region rozvíjet ve strategických oblastech, jakými jsou například vzdělávání, zdravotnictví či inovace v průmyslu. Myslím, že k tomu máme společně dobře nakročeno, obzvláště pak, pokud se takto podaří propojit i se Statutárním městem Zlín,“ řekl rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.

Rektor univerzity také zmínil dopady pandemie koronaviru na činnost univerzity, kdy se muselo přejít na online výuku a studenti se plně zapojili do pomoci proti pandemii včetně call centra nebo pomoci v nemocnicích a sociálních zařízeních ve Zlínském kraji.

„Velmi si této pomoci vážím a moc za to univerzitě děkuji, protože jak je vidět, pandemie je pro ni výzva, nikoliv překážka. Univerzita Tomáše Bati je na velmi dobré úrovni a jsem na ni opravdu hrdý,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Jedním ze společných cílů je zvýšit povědomí veřejnosti o univerzitě, kterou Zlínský kraj má, a také v něm udržet absolventy.

„Je to jeden z našich nejdůležitějších strategických cílů, aby občané kraje věděli, že ve Zlínském kraji je univerzita srovnatelná nejen s českými, ale i s těmi světovými univerzitami, a byli na ni hrdí. Ne každý kraj v České republice totiž univerzitu má, což si málokdo uvědomuje. Musí tady být jednoznačná motivace studentů, aby zůstali u atraktivního zaměstnavatele právě ve Zlínském kraji,“ doplnil rektor Vladimír Sedlařík.

Právě s odlivem absolventů a mladých lidí z regionu se Zlínský kraj dlouhodobě potýká.

„Univerzita vychovává mladé nadané lidi a na Zlínském kraji je, aby v regionu našli uplatnění a aby nám z kraje neutíkali,“ doplnila předsedkyně Správní rady UTB Alena Gajdůšková.

„Víme, že pokud studenti nebudou studovat tady ve Zlíně, odejdou jinam. Chceme ten odliv přibrzdit tak, aby nám v kraji odborníci zůstávali. Je potřeba je motivovat, oceňovat, chtěli bychom se například podílet na stipendiích pro studenty,“ přiblížil hejtman Radim Holiš.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je jedním z největších zaměstnavatelů ve Zlínském kraji. Zaměstnává přibližně tisíc lidí. V současné době zde studuje zhruba devět tisíc studentů. Ročně má kolem dvou tisíc absolventů.