Zlín – 5. května 2021 – Rozvíjet pedagogy, podporovat mimořádně nadané žáky nebo třeba využívat šachy k podpoře vzdělávání. Nejen to je náplní projektu, do kterého se zapojila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Cílem je obohatit vzdělávání ve Zlínském kraji.

Smyslem projektu je inovovat způsob vzdělávání v kraji. Vzdělávací potřeby žáků se totiž mění a je potřeba se tomuto trendu přizpůsobit.  Pedagogové základních a středních škol budou mít možnost školit se v programu instrumentálního obohacení, který zastřešuje Feuersteinův institut v Izraeli. Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění myslet a učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Vychází z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Pomocí této metody děti zažívají školní, sociální a osobnostní růst.

 „Pandemie naprosto změnila vzdělávací proces. Školy se on-line výukou staly transparentní, což přineslo svá pozitiva i negativa. Tato doba je náročná jak pro učitele, tak pro žáky. Jsme rádi, že můžeme školám nabídnout vzdělávání, které cílí na dovednosti nikoliv na znalosti. Učí totiž děti se učit a je oproštěno od frontální výuky a memorování. Tuto životní dovednost děti neztratí,“ popisuje Markéta Hrozová, odborný garant aktivit ze zlínské univerzity.

Ojedinělá je také metoda zapojení šachové hry do výuky. Šachová pedagogika přirozeně nutí se dívat na děti individuální optikou a nabízet jim takové možnosti, které jim pomohou si osvojit nejenom šachovou hru. Žáci se tím učí trpělivosti, umí lépe řešit problémy a rozvíjí kreativitu.

„Emoce jsou stejně důležité jako rozvoj vlastních poznávacích procesů. Oboje naše vzdělávací nabídky směrem ke školám na emoční učení pamatují jako na důležitý požadavek k úspěšnému vzdělávání,“ dodává Markéta Hrozová.

„Spolupráce se školami je založena na dobrovolnosti. Školy budou o možnosti zajištění individuální podpory kontaktovány a výsledkem vzájemné komunikace bude konkrétní zadání zakázky spolupráce. Každá škola řeší specifické problémy, proto je spolupráce nastavena široce,“ dodává Vladimír Sedlařík, rektor UTB, který považuje projekt důležitý z hlediska plnění role univerzity jako zprostředkovatele při zavádění nových vzdělávacích možností.

V rámci projektu si budou moci vybraní žáci také vyzkoušet individuálně pracovat pod vedením akademických pracovníků. Žáci si tak mohou více představit konkrétní obory v praxi a zapojit se do činnosti dané fakulty. Tímto mohou být zároveň motivování ke studiu právě na zlínské univerzitě.

Tyto aktivity jsou financovány v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je partnerem Zlínského kraje.