Zlín – 19. března 2021 – UKAŽ SE – ODVAŽ SE! Toto heslo bude opět vévodit už 10. ročníku soutěže SHOW OFF.  Jedná se o renomovanou soutěž v prezentačních dovednostech v anglickém jazyce, kterou organizuje Centrum jazykového vzdělávání Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Uskuteční se 24. 3. 2021.

V soutěži bude letos bojovat o první příčky rekordních 25 studentů. Kvůli pandemii koronaviru se letošní ročník uskuteční on-line, což je pro organizátory akce velká výzva.

  „Snažíme se, aby byl každý ročník trošku jiný, něčím ozvláštněný. Doba nám sama určila, v čem bude letošní jubilejní ročník jiný. Poprvé v historii si tak vyzkoušíme celouniverzitní soutěž online. Ze začátku nám bylo velmi líto, že se nepotkáme všichni osobně a neprožijeme zase tu jedinečnou atmosféru a napětí. Na druhou stranu je to ale pro nás výzva a věříme, že naopak zažijeme něco nového,“ sdělila organizátorka a garantka celé akce Jana Semotamová z Fakulty humanitních studií.

I letošní ročník bude ve spolupráci se středními školami. A tak kromě vysokoškoláků budou soutěžit i nejlepší středoškoláci. V porotě zasedají přední osobnosti univerzity, významní partneři a studenti UTB. Posuzovat budou nejenom obsah prezentací, ale také jazykovou a vizuální stránku.

„I přes ztížené podmínky online se do soutěže přihlásilo více studentů, než jaká byla kapacita. Organizační výbor se proto rozhodl dát možnost soutěžit více studentům než v jiných ročnících,“ doplňuje Jana Semotamová.

Vzdělání má smysl pouze tehdy, je-li teorie propojena s praxí. Proto organizátoři do poroty každoročně zvou kromě kapacit ve svých oborech z řad akademiků a studentů UTB i zástupce firem, a ti pro studenty volí náročná, ale atraktivní témata z praxe.

Samotná univerzita si kvalitních studentů velmi váží, což dokazuje nejen atraktivními cenami, ale i finanční odměnou v podobě stipendia. Kromě toho výherci v obou kategoriích získají poukazy na prestižní jazykovou zkoušku od P.A.R.K. Cambridge.

„Pro soutěžící se jedná o jedinečnou možnost získat kontakty u firem jako potencionálních budoucích zaměstnavatelů a vyslechnout si od poroty rady, postřehy a připomínky ke svému vystupování. Nyní už je jen na nich, jak s touto zkušeností naloží“, uzavřela Jana Semotamová.