Zlín – 11. března 2021 – Cenu Wernera von Siemense za rok 2020 získal student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Josef Zaduban. Dvaadvacetiletý student  Fakulty technologické obdržel zvláštní Ocenění při překonání překážek ve studiu.

Josef Zaduban je student s vrozenou oboustrannou hluchotou. Ve dvou a půl letech mu lékaři voperovali kochleární implantát, díky kterému mohl chodit do běžné základní i střední školy. Když poté nastoupil na Fakultu technologickou zlínské univerzity, nebyl si jistý, zda náročné studium zvládne. Jeho obavy se ukázaly jako předčasné a zvolený obor Technologická zařízení si jej zcela získal.  Ocenění je důkazem jeho silné vůle a snahy zdolávat každodenní bariéry.

Je to těžké, ale nevzdám to

Oba Josefovi rodiče jsou neslyšící, proto mu odmalička s učením pomáhají babička s dědečkem. Ve výuce je pro Josefa nejtěžší porozumět mluvené řeči a orientovat se během přednášek.

„Někdy přesně nerozumím obsahu vět a slov, mám problém sledovat práci ve skupině a držet pozornost s ostatními. Potíže mi dělají hlavně odborné výrazy, často si musím sám domýšlet a následně vyhledávat to, co jsem v hodině nezachytil,“ popisuje student Josef Zaduban.

„Někdy mně také unikají důležité informace, například termíny testů nebo domácí úkoly. Proto potřebuji mít studijní materiály a veškeré podklady k výuce v písemné, nejlépe v elektronické podobě,“ říká Josef. „Jsem většinou odkázán na odezírání, což je náročný psychický proces, kde musím vynaložit mnohem více energie, pozornosti a času na zpracování informací než moji spolužáci. Sedím vždy v blízkosti vyučujících, abych výkladu lépe rozuměl. V dnešní době, kdy všichni nosíme roušky a máme zakrytá ústa, je však odezírání velmi ztížené, řekl bych téměř nemožné,“ dodává.

Své studium ale nevzdává. Naopak. Touha po znalostech ho žene dopředu. Na zlínské univerzitě má k dispozici individuální studovnu se speciálním technickým vybavením. Jako student s těžkým sluchovým postižením může ve výuce využívat tlumočníka do znakového jazyka, zapisovatelský servis, titulkování videodokumentů či digitalizaci studijních materiálů.

„Díky individuálnímu přístupu pedagogů a podpoře naší univerzity, zejména Centra pro studenty se specifickými potřebami, cítím mnohem větší jistotu ve studiu, než tomu bylo před pár lety,“ říká s úsměvem.

„Velmi mě těší, že Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zanechala v letošních cenách Siemens stopu. Jsem hrdý na studenty, kteří i přes vlastní postižení studium nevzdávají a bojují dál. Snažíme se, aby měli na zlínské univerzitě pro to dobré podmínky,“ říká rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.

„Vycházíme vstříc různorodosti všech studentů a jejich potřebám. Věříme, že i touto cestou budeme motivovat mladé lidi, aby se zbavili zbytečných obav z vysokoškolského studia. Snažíme se vytvářet přátelské prostředí, aby mohli studenti překonávat jakékoliv bariéry ve vzdělávání,“ dodává Gabriela Vojtěšková, vedoucí Centra se specifickými potřebami při UTB.

Láká mě technika a stroje

Studium Josefa naprosto pohltilo, je tahounem celého ročníku a jeho výsledky patří k těm nejlepším.

„Odmalička mě zajímají technické věci a stroje. Lákala mne představa práce a pokusů v laboratořích a také to, že si rozšířím znalosti z matematiky a fyziky, což jsou mé oblíbené předměty,“ říká Josef.

Nejvíce ho zajímají předměty, které se týkají konstrukcí a práce na počítači. „ Osobně se chci zdokonalovat v technickém kreslení, věnovat se konstrukci výrobků, vytvářet věci kolem nás,“ přibližuje své profesní plány. „Mám možnost pracovat v automobilovém nebo leteckém průmyslu. Budu umět ovládat vyspělé technologie, což je nyní na trhu práce velmi žádané,“ ví Josef.

Cena je motivací k dalšímu studiu

Úspěchu v Ceně Wernera von Siemense si Josef Zaduban velmi váží. „Vítězství mi určitě pomohlo k posílení sebejistoty a zvýšení sebevědomí. Je to pozitivní zkušenost, kterou beru jako motivaci k dalšímu studiu. Vysokoškolské povinnosti se budu snažit zvládat co nejvíce samostatně. Přes všechna úskalí a bariéry, které musím denně zdolávat, chci nadále dosahovat vynikajících studijních výsledků a tím dokázat, že i student s těžkým sluchovým postižením může být úspěšný,“ uvádí Josef Zaduban.

Finanční odměnu chce Josef použít k nákupu fotografického příslušenství a cestování.

„Chtěl bych si pořídit speciální software k úpravě fotografií a také si chci koupit nějaké kompenzační pomůcky, které mi pomohou ke kvalitnějšímu studiu. Pokud se zlepší epidemiologická situace, pojedu někam na výlet, abych poznal nové kraje, památky a kulturu,“ plánuje.

O Ceně Wernera von Siemense

Český Siemens v ní vyhlašuje nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce, kteří pak díky prestiži i finančnímu ocenění mohou posunout svou vědeckou kariéru dál. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Letos se koná už po třiadvacáté. Kvůli pandemické situaci se však vyhlášení uskuteční on-line. Tradičně se koná v Betlémské kapli v Praze za přítomnosti univerzitních rektorů a dalších zástupců akademické a vědecké obce.