Zlín – 26. února 2021 – Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně stále intenzivně pomáhají hygienikům a obvolávají COVID-19 pozitivní osoby a jejich kontakty.

„Domluvili jsme se na této formě pomoci s Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně prakticky okamžitě v průběhu září 2020. Naše studenty jsme oslovili přes sociální sítě a ti zareagovali velmi pružně. Jsem velmi rád, že zejména v této době, kdy to nemají při distančním studiu jednoduché, jsou ochotni pomoci a někteří z nich již pomáhají takřka půl roku,“ řekl rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.

Call centrum funguje denně včetně víkendů a svátků od 9.00 do 17:00 hodin od 22. září 2020.

„Toto je mimořádná pomoc, které si nesmírně vážíme, je to přínosem pro celý Zlínský kraj. Pracovníci hygienických stanic jsou už totiž maximálně vytíženi, a tuto pomoc proto velmi vítáme,“ dodává ředitelka KHS Eva Sedláčková.

Všichni studenti jsou pečlivě proškoleni, denně obvolají několik desítek kontaktů. Zjišťují při nich zdravotní stav nebo vyplňují žádanky na odběry. Univerzitní call centrum bude fungovat tak dlouho, jak bude potřeba.

Chod univerzitních Call center byl v období od 22. 9. do 21. 11. 2020 spolufinancován Zlínským krajem.