Zlín – 11. ledna 2021 – Významné investice několika budov chystá letos Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.  Do nového kabátu se oblékne Academia centrum i  vysokoškolské koleje.

Důležitou rekonstrukcí je modernizace auly Academia centra, která se nachází v budově Fakulty managementu a ekonomiky. S opravami se začalo už na konci  loňského roku. Z auly zmizely sedačky i pódium a panuje zde čilý stavební ruch. K samotnému uzavření auly došlo před více než dvěma lety.

„Hlavním důvodem uzavření prostoru auly byly nedostatky v požárně bezpečnostních předpisech. Vnitřní prostory byly značně opotřebené, technický stav nevhodný a na současnou dobu zde byly zastaralé prvky audiovize, osvětlení, zastínění i akustiky,“ popisuje kvestor UTB Alexander Černý.

K nejrůznějším akcím sloužil prostor Academia centra více než 25 let. Konaly se zde promoce, slavnostní shromáždění akademické obce nebo konference. Teď se zde vybuduje kompletně nové technické vybavení, navazující foyer, šatny a sociální zařízení.

„Rekonstrukce se týká tří samostatných prostorů. Ve vlastní aule je kladen důraz na pohodlné sezení v každém místě auditoria, což dříve na 40 % míst nebylo, a špičkové vybavení konferenčních technologií,“ doplňuje kvestor Alexander Černý.

Architektonickou studii zpracovala celosvětově známá architektka a zlínská rodačka Eva Jiřičná v roce 2019. Ta klade vysoké nároky na architektonický a estetický vzhled nových konstrukcí a také na funkčnost a životnost nově instalovaných prvků, zařízení a interiérového vybavení. V maximální míře jsou zachovány stávající konstrukce, které to dovolují.

Tato rekonstrukce bude financována z vlastních prostředků UTB. Předpokládá se, že opravy vyjdou na přibližně 65 miliónů korun. Hotovo by mělo být v srpnu 2021.

Také vysokoškolské koleje, konkrétně ty za Městským divadlem ve Zlíně, slouží téměř dvoustovce studentů zlínské univerzity více než padesát let. A pomalu dosluhují. Vnitřní vybavení je opotřebené, technologické zařízení budovy za hranicí životnosti.

„Tyto vysokoškolské koleje mají také zcela nevyhovující dispoziční uspořádání se sdíleným sociálním zařízením na jednotlivých podlažích,“ popisuje ředitel kolejí a menz UTB Michal Navrátil.

Ze současných kolejí se stane funkční, moderní a estetické ubytovací zařízení, které bude odpovídat současným a budoucím trendům v oblasti ubytování. Počítá se s celkovou modernizací interiérového vybavení. Ubytovací jednotky budou mít vlastní sociální zařízení i kuchyňku. Objekt bude také přizpůsoben osobám se specifickými potřebami.

„Na stavební akci má UTB platné stavební povolení i projektovou dokumentaci stavby a interiéru,“ dodává kvestor Alexander Černý.

Celkové náklady budou více než 120 miliónů korun. 60 % bude uhrazeno z dotací, 40 % si zaplatí univerzita. S rekonstrukcí kolejí se začne na jaře, škola nabídne studentům náhradní ubytování.