Zlín – 2. prosince 2020 – O možnostech budoucí spolupráce mezi univerzitou a Zlínským krajem v celé řadě oblastí jednal rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík s novým vedením Zlínského kraje.

„Jsme si vědomi potenciálu Univerzity Tomáše Bati, kdy tato vzdělávací instituce velmi operativně zareagovala na potřeby krizového řízení právě v době pandemie COVID-19 a chceme si vyjasnit a nastavit širší spektrum spolupráce, přínosné pro rozvoj kraje. Prostřednictvím pana rektora jsme poděkovali studentům UTB za jejich výpomoc v době nouzového stavu, na kterou také Zlínský kraj uvolnil částku 1 121 000 korun pro vyplacení odměn studentům,“ řekl hejtman Radim Holiš.

„Velmi si ceníme podpory ze strany Zlínského kraje, která bude bezezbytku  směřována studentům univerzity zapojených do aktivit call centra v rámci tzv. chytré karantény. Touto cestou bych chtěl poděkovat právě studentům  a kolegům, kteří zapojili do všech aktivit zmirňující dopady koronavirové pandemie. Společenská odpovědnost univerzity je nedílnou součástí její mise. Do dalšího období bych se chtěl zaměřit na zintenzivnění naší spolupráce se Zlínským krajem a ideálně i se Statutárním městem Zlín, což by bylo ideálním spojením pro smysluplný a efektivní rozvoj našeho regionu ve strategických oblastech, jakými jsou například vzdělávání, zdravotnictví či inovace v průmyslu.  Věřím, že se nám to společně podaří již v nadcházejícím roce,“ uvedl rektor UBT prof. Vladimír Sedlařík.

První setkání Rady Zlínského kraje s rektorem UTB se uskutečnilo v sídle Zlínského kraje, další jednání budou mít charakter exkurzí po jednotlivých pracovištích univerzity.

„Chceme podporovat nejen odborné stáže studentů a jejich zapojení do konkrétních témat přínosných pro rozvoj Zlínského kraje, ale také různé inovační granty, díky nimž univerzita vyvíjí například ochranné prostředky, které se osvědčily v pandemii COVID-19. Výhodou je také to, že v rámci UTB působí fakulta krizového řízení, potenciál se nabízí ve fakultě aplikované informatiky a velmi cenná je rovněž pomoc studentů zdravotnických oborů, což se prokázalo při trasování v chytré karanténě,“ uvedl radní Jiří Jaroš, zodpovědný za digitalizaci, mládež a sport.

Z řad studentů UTB se v době pandemie rekrutovala řada dobrovolníků, kteří nabídli svou pomoc ve zdravotnictví a v sociálních službách.