Zlín – 2. prosince 2020 – Pandemie koronaviru přerušila běžnou kontaktní výuku na Univerzitě třetího věku UTB ve Zlíně již na jaře. A trvá dosud. Přesto se ale výuka pro seniory nezastavila. Vyučuje se online, a to i předměty jako je například malba.

Je středa dopoledne a pan Luboš Moravec usedá ke svému počítači. Do ruky bere papír a tužku. V následujících dvou hodinách ho čeká kurs malby. Online.

„Já jsem se strašně bál, že se mi do toho kursu nepodaří vůbec dostat, je o něj velký zájem. Ale podařilo se a jsem naprosto nadšený, moc mě to baví,“ popisuje Luboš Moravec, který studuje Univerzitu třetího věku na zlínské univerzitě druhým rokem.

Na pomyslné druhé straně počítače vysvětluje designérka a lektorka Zuzana Bahulová postup kresby obličeje. I pro ni je výuka jiná.

„Je to jiný způsob vyučování. Snažím se ale svým studentům vše názorně vysvětlit a ukázat, což díky moderní technice lze. Studenti jsou velmi šikovní. Musí dělat domácí úkoly, které následně na digitálním tabletu mohu opravit, překreslit a interaktivně reagovat, když jim není něco jasné,“ vysvětluje Zuzana Bahulová.

„Někdy je vyučování pomocí počítačové techniky dokonce pro nás ještě názornější. Například když nám lektorka pomocí změny barev na počítači simuluje, jak by měla vypadat kresba správně. Ihned nám třeba zobrazí správnou osu obličeje, je to paráda,“ říká nadšeně další studentka Jarmila Frelichová.

Studenti zlínské Univerzity třetího věku mohou kromě malby virtuálně navštěvovat právo nebo angličtinu. Od října se takto realizují také kurzy digitální fotografie, práce s počítačem a přednášky z oboru člověk a zdraví. „Přesto, že to pro ně není mnohdy jednoduché, vnímají to jako výzvu a velmi se snaží, za to jsme moc rádi. Zároveň jim to přináší alespoň nějaký sociální kontakt v této době, což je důležité především pro jejich psychiku,“ uvádí Jarmila Hřebíčková, koordinátorka Univerzity třetího věku UTB.

První ročník Univerzity třetího věku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně byl zahájen v akademickém roce 2002/2003. Tehdy to byly 2 základní obory – Technicko-ekonomický a Společenskovědní pro 90 studentů. „V loňském roce uspořádala zlínská Univerzita třetího věku přes 50 semestrálních kurzů ve 13 oborech, a to pro více než 900 studentů,“ upřesnila prorektorka pro vnější vztahy UTB Adriana Knápková.   Největší zájem je tradičně o předmět Člověk a zdraví, kde se vyučuje psychologie, fyziologie a životní styl. Bližší informace o studiu U3V najdou zájemci na  www.utb.cz/u3v.