Zlín – 24. listopadu 2020 – V souladu s vládním uvolňováním protiepidemických opatření dojde od středy 25. listopadu ke změnám v možnostech prezenční výuky vysokoškolských studentů. Část studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se tak vrátí zpět do školy.

Nově je povolená laboratorní, experimentální nebo umělecká výuka studentů posledních ročníků bakalářských a magisterských programů za přítomnosti nejvýše 20 osob.

„Pro studenty závěrečných ročníků je návrat do běžné výuky velmi důležitý. Podstatná jsou laboratorní cvičení a práce v uměleckých ateliérech, kde studenti tímto způsobem plní své bakalářské či diplomové práce,“ vysvětluje rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.

Možné je rovněž prezenční studium v doktorských programech. Zkoušky se pak mohou konat do 10 osob. Povolené jsou také individuální konzultace i návštěvy knihoven pro vyzvednutí či odevzdání studijní literatury.

„Z posledních ročníků bakalářských programů se nám vrací zhruba 1500 studentů, u magisterských je to 1200 studentů. Doktorandů se může vrátit až 460,“ říká prorektor pro pedagogické záležitosti UTB Lubomír Beníček.

Studenti, kteří účastní prezenční výuky, se mohou také znovu ubytovat na kolejích. Jedná se přibližně o 110 studentů.

„Tito studenti se mohou vrátit na koleje při dodržování zvýšených hygienických opatření. Ostatním studentům bude umožněn návrat na koleje podle dalších nařízení vlády,“ dodává ředitel Kolejí a menz UTB Michal Navrátil.

Menza stále funguje pro zaměstnance a také pro studenty, kteří zůstali na kolejích. Cizí strávníci nemají do menzy přístup. Zrušené jsou zahraniční cesty i univerzitní akce. Na celé univerzitě platí přísná hygienická opatření, povinné jsou roušky, k dispozici jsou panely s dezinfekcí.