Zlín – 29. října 2020 – Cestovat napříč kontinenty, probádat pozoruhodný svět legendárního podnikatele Tomáše Bati a objevit spoustu nových, dosud nezveřejněných informací a materiálů. To vše mohou čtenáři při četbě nové publikace, kterou připravil tým historiků a odborníků na baťovskou problematiku z Informačního centra Baťa při Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

„Kniha Baťa na všech kontinentech shrnuje sto let působení této společnosti napříč světem od jejího založení v roce 1894, a vůbec poprvé tak předkládá ucelený příběh firemního počínání v takto dlouhém časovém úseku,“ představuje knižní novinku jeden z autorů Zdeněk Pokluda.

Kniha seznámí čtenáře se začátky obuvnické firmy a provede téměř 150 zeměmi světa, ve kterých se Baťa prosadil. Tým univerzitních historiků si zakládá na ověřených a podložených faktech. Proto se pátrání po spolehlivých pramenech rozšířilo ze Zlínska až za hranice České republiky. Během pěti let navštívili badatelé zlínské univerzity tři kontinenty. Hledali v archivech v Holandsku, Francii, Švýcarsku, Chorvatsku, ale také v Kanadě nebo Indii.

„Museli jsme projít obrovské množství materiálů. Občas jsme hledali doslova jehlu v kupce sena,“ popisuje Milan Balaban z univerzitní knihovny.

„Největší zážitky mám z Indie. Baťova továrna je v Batanagaru, což je 20 kilometrů od Kalkaty, kde jsem byl ubytován.  Každý den jsem těch dvacet kilometrů jezdil dvě a půl hodiny tam a zase zpátky. Samotný tovární archiv má přes pět tisíc metrů dokumentů, na kterých by se dalo pracovat roky. Já jsem na to měl ani ne měsíc,“ vypráví se zaujetím Milan Balaban.

„Jednoho dne jsem se musel do Batanagaru přesunout velmi rychle, dorazil tam totiž vnuk zakladatele firmy, Tomas G. Bata, který mě chtěl vidět. A protože Indové velmi ctí Baťovu rodinu a přání berou jako příkaz, poslali pro mě řidiče. Nepřejte si vědět, jak se mnou jel po tamních cestách, kde jsou samé rikši, trhy a davy lidí. Byl to opravdu zážitek,“ vzpomíná s úsměvem Milan Balaban.

Velmi zajímavé zkušenosti má také z pátrání v archivech ve Francii.

„Regionální archiv v St. Avoldu leží uprostřed ničeho, v hezky upravených prostorách bývalé pily. Nejbližší ubytování bylo na 10 kilometrů daleko a poslední zastávka autobusu byla zhruba 3 kilometry od archivu. Tak jsem chodil pěšky, po cestě bez chodníku.  Občas jsem musel skočit do příkopu, abych se vyhnul autům. V archivu jsem byl jenom já a několik pracovníků, kteří mi nosili kávu a koláče, velmi si totiž vážili, že na tak odlehlé místo vůbec někdo přijel,“ dodává Milan Balaban.

Výsledky byly často překvapivé. Badatelé získali z archivů spoustu dosud neznámých fotografií. Kniha je doplněná o velké množství map a tabulek.

„Čtenáři nabízíme nově zjištěná a přesnější fakta. Čerpali jsme z odborné literatury i dobového tisku, zejména závodních novin. Vydatnou pomoc při získávání cenných pramenů nám poskytla i Rosemarie Blyth Baťa, vnučka Tomáše Bati,“ upřesňuje za autorský kolektiv Jan Herman.

Titul zaujme na první pohled i dotek, vzhledově se nese v duchu minimalismu a funkcionalismu a přímo odkazuje na baťovské myšlenky. Lehkost grafického zpracování a netypická vazba propůjčují knize další rozměr, a to doslova.

„Cílem bylo vytvořit publikaci, kde vizuální složka doplňuje a zároveň podtrhuje tu obsahovou. To se nám podařilo ztvárnit zejména na deskách knihy, které zdobí barevná reliéfní ražba,“ dodává grafik Dušan Wolf.

S tímto „průvodcem“ tak čtenáři procestují celý Baťův svět. Kniha potěší každého nadšence do baťovské problematiky a díky praktické záložce se majitel knihy mezi stránkami neztratí. Publikaci vydalo nakladatelství zlínské Univerzity Tomáše Bati a je možné ji zakoupit v Knihovně UTB, na webu nakladatelství UTB www.nakladatelstvi.utb.cz za 399,- Kč nebo v partnerských knihkupectvích.

Informační centrum Baťa, které ji připravilo, je součástí Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně od roku 2008. Jeho cílem je přiblížit veřejnosti osobnost Tomáše Bati a všechny aspekty působení firmy Baťa ve Zlíně, v Československu a ve světě od roku 1894 až do současnosti. Zároveň se snaží získávat veškerou českou i světovou literaturu týkající se baťovské problematiky. Centrum rovněž spravuje webové portály tomasbata.com, který poskytuje zájemcům zevrubné informace o baťovské historii, a svet.tomasbata.com, jenž je interaktivním doplňkem k nově vydanému výtisku.