Zlín – 22. dubna 2020 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) byla dne 17. dubna 2020 přijata do konsorcia Evropské aliance pro energetický výzkum (EERA), a to do podprogramu Skladování energie.

UTB bude spolupracovat na výzkumu pokročilých energetických materiálů, zařízení a technologií pro elektrochemické skladování energie. Bude rovněž zapojena do dalších navazujících oblastí jako jsou sociálně-ekonomické aspekty energetiky. Účastí v programech EERA jsou ovlivňovány priority evropského výzkumu v energetice. „UTB se tak zařadí mezi excelentní výzkumné instituce EU a otevírají se jí další možnosti účasti v mezinárodních projektech programů Horizon 2020 a Horizon Europe,“ vysvětluje prof. Petr Sáha, ředitel Univerzitního institutu UTB. Členství v této alianci má za cíl posílit české kapacity ve výzkumu nízkouhlíkové a bezpečné energie a podpořit mezinárodní působnost UTB.

Evropská aliance pro energetický výzkum je klíčovým hráčem strategického plánu Evropské unie pro energetické technologie a přechodu na čistou energii (SET-plan). Představuje největší komunitu pro energetický výzkum v Evropě. Jedná se o sdružení založené na členství, v němž je zapojeno 250 univerzit a veřejných výzkumných středisek ve 30 zemích. „Společné výzkumné programy Evropské aliance pro energetický výzkum pokrývají celou řadu nízkouhlíkových technologií jakož i systémová a průřezová témata. Tímto krokem se zlínský region připojuje ke strategickému směru energetického výzkumu,“ podotýká Viera Pechancová, projektová manažerka Univerzitního institutu.