Zlín – 2. dubna 2020 – Výrobu dezinfekce Anti-COVID zahájilo Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od státu k tomu dostalo tento týden 5 tisíc litrů etanolu. Dnes velmi žádané roztoky pak vznikají podle receptury Světové zdravotnické organizace.

V Česku je kvůli epidemii koronaviru stále velký nedostatek dezinfekčních prostředků. Na základě mimořádného povolení ministerstva zdravotnictví je ode dneška vyrábí také zlínská univerzita. „Jsme na výrobu dezinfekce připraveni. Na Centru polymerních systémů máme na to výrobní i personální kapacity. Rádi v této nelehké době pomůžeme všude tam, kde to bude potřeba,“ přiblížil rektor zlínské univerzity prof. Vladimír Sedlařík.

Při výrobě samotné dezinfekce je potřeba dodržet přesné složení, které určila Světová zdravotnická organizace. „Roztok tvoří etanol, demineralizovaná voda, glycerol a peroxid vodíku,“ popisuje Ing. Martina Pummerová, Ph.D. z Centra polymerních systémů. Výroba samotného Anti-COVIDu je poměrně rychlá. Za hodinu jsou tady schopni připravit nejméně 100 litrů tohoto prostředku, za den to pak bude přibližně 1000 litrů. „Po výrobě je ještě potřeba hotové výrobky uschovat v meziskladu. Po tuto dobu eliminuje přítomný peroxid vodíku potenciální bakteriální spóry a jiné mikroorganismy, které by mohly být přítomné v obalech,“ vysvětluje Martina Pummerová. Poté je Anti-COVID připraven k distribuci. „Jednáme se zástupci města Zlína i Zlínského kraje, kteří budou dezinfekční roztoky dále distribuovat. Město bude odebírat tisíc litrů týdně, kraj potom tři tisíce litrů dezinfekčního roztoku týdně. Roztoky budou také k dispozici komerčním subjektům za výrobní ceny,“ upřesnil rektor.

Zlínská univerzita se významně zapojuje do pomoci proti šíření koronaviru. Vyrobila více než 1000 litrů dezinfekčního gelu na ruce, který distribuovala potřebným organizacím. Se společností Spur a.s. rovněž vyvinula speciální nanotextilii, která je schopna zachytit koronavir. „Z tohoto materiálu šijí v Ateliéru design oděvu Fakulty multimediálních komunikací roušky, které univerzita věnovala například stomatologům či záchranářům. Studenti Fakulty humanitních studií jsou zase k dispozici v jednotlivých nemocnicích Zlínského kraje,“ doplnila mluvčí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Petra Svěráková.