Zlín – 18. března 2020 – Na současnou epidemii koronaviru reaguje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Do nemocnic a sociálních zařízení ve Zlínském kraji posílá studenty Fakulty humanitních studií. Univerzitní knihovna zase nabízí počítače do celosvětového projektu Folding at Home. Ten se zabývá  hledáním léku proti koronaviru.

 Zhruba 25 studentů oboru Všeobecná sestra bude pomáhat v nemocnicích, ale také v sociálních zařízeních. Fakultu požádalo o pomoc přímo vedení Zlínského kraje.

„Byli jsme požádáni, zda bychom do nemocnic neuvolnili studenty našeho Ústavu zdravotnických věd pro posílení personálního zajištění této složité situace. Samozřejmě jsme ihned souhlasili, oslovili naše studenty a rádi vyjdeme tomuto požadavku vstříc“, uvedl děkan FHS Libor Marek.

Studenti budou pomáhat ve zlínské a uherskohradišťské nemocnici napříč všemi odděleními, kde bude jejich práce vyžadována.

Do boje s koronavirem se zapojila také univerzitní knihovna.

„Obvykle bývá v tuto dobu v knihovně plno. Studenti pracují na diplomkách nebo na semestrálních projektech a těžko byste tady hledali volné místo. Teď je situace samozřejmě úplně jiná. Proto jsme přemýšleli, jak využít počítače, které v knihovně máme, k něčemu smysluplnému. A narazili jsme na projekt Folding@Home,“ popisuje ředitel univerzitní knihovny Ondřej Fabián.

Folding@Home je projektem Stanfordské univerzity, který využívají vývojové týmy pro různé výpočty a simulace během výzkumu léčebných látek proti rakovině nebo neurologickým nemocem jako je Alzheimerova, Parkinsonova či Huntingtonova choroba. Stanfordská univerzita nabídla výpočetní výkon tohoto projektu také pro výzkum viru SARS-CoV-2, jenž je původcem respirační choroby COVID-19, se kterou se aktuálně potýká celý svět.

„Vědci během těchto výzkumů potřebují velký prostor pro různé simulace, aby mohli připravit účinnou látku nově vznikajícího léku. A k tomu potřebují obrovský výpočetní výkon. Díky tomu, že je do projektu Folding@Home zapojen ohromný počet počítačů, tak se jedná vlastně o jeden z nejvýkonnějších superpočítačů,“ dodává Ondřej Fabián.

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je nyní výuka pozastavena, studenti mají samostudium. Většina fakult přistoupila ke standardní online výuce. Fakulta managementu a ekonomiky navíc již brzy spustí interaktivní výuku pomocí speciální aplikace, která umožní nejen sdílení připravených prezentací vyučujícího, ale jeho on-line komentáře, záznam formou např. elektronické tužky a také přímé dotazy studentů připojených během on-line kurzu.

„Děláme vše proto, aby tato forma výuky byla spuštěna alespoň u klíčových např. státnicových předmětů (Makroekonomie ad.) a také u těch kde jsou historicky největší problémy se studijní neúspěšností“, popisuje děkan FaME David Tuček.

„Tento nástroj však dokážeme efektivně využít i při organizování on-line porad, ke kterým asi velmi brzy také dojde,“ dodává Vladimír Sedlařík, rektor zlínské univerzity.

„Už v minulých dnech vyrobila univerzita stovky litrů dezinfekčních gelů a roztoků, které používá nejen pro vlastní potřebu, ale zejména věnuje potřebným. Gely již předal rektor Vladimír Sedlařík například domovům pro seniory, Charitě, Českému červenému kříži, dětským centrům, Policii České republiky a dalším. A zájem neustává.