Zlín – 28. února 2020 – Diplomy a jmenovací dekrety si dnes převzali noví doktoři a docenti na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Jejich promoce univerzita pořádá vždy začátkem roku, aby si připomněla výročí svého založení k 1. 1. 2001. Studium v doktorských studijních programech ukončilo v uplynulém roce na UTB celkem 40 absolventů, z toho 7 zahraničních.  Zároveň se habilitovalo 5 nových docentů. Další 2 zaměstnanci UTB získali titul docenta na Mendelově univerzitě v Brně. Na promocích byli představeni i 4 nově jmenovaní profesoři (celkem absolvovalo profesorské řízení na UTB v loňském roce 5 lidí). Další 3 profesoři absolvovali řízení ke jmenování profesorem na jiných českých univerzitách.

Uskutečňování doktorských studijních programů je významnou činností vysoké školy, jejímž cílem je výchova nových vědeckých pracovníků. Absolventi směřují hlavně do oblasti vědy, výzkumu – v soukromém i veřejném sektoru – a ke kariéře v akademické sféře. Na UTB lze titul Ph.D. získat na pěti fakultách a na Centru polymerních systémů, a to v následujících oblastech:

 • biomateriály
 • nanotechnologie
 • potravinářství
 • polymery
 • chemie materiálů
 • nástroje a procesy
 • management a ekonomika
 • finance
 • multimédia a design
 • informatika
 • pedagogika

V současné době studuje v některém z doktorských programů na UTB dalších 397 posluchačů. Od roku 2001 absolvovalo 755 doktorandů z nejrůznějších zemí, řada z nich již dosáhla na vědecká ocenění jak v České republice, tak ve světě.

Titul docent je vědecko-pedagogická hodnost vysokoškolských pedagogů. Habilitační řízení lze na UTB absolvovat na 4 fakultách.