Zlín – 17. ledna 2020 – Na Fakultě multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) vznikají nejlepší české komiksy. V 5. ročníku soutěže v kreslení komiksů pro středoškolské a vysokoškolské studenty na českých a slovenských školách CS.KOMIKS.19 totiž zabodovali hned dva posluchači zlínské fakulty: Kryštof Ulbert získal první místo v české části soutěže, Nina Blažková pak obdržela zvláštní cenu za výtvarný projev, která byla navíc udělena poprvé v historii.

Porota posuzovala 63 prací a ocenila celkovou velmi dobrou úroveň letošního ročníku soutěže. Vítěznou práci charakterizoval předseda poroty Tomáš Prokůpek takto: „Kryštof Ulbert dokázal na prostoru čtyř stran komiksu Strašlivá pravda o homunkulovi odvyprávět atraktivní, dobře vystavěný příběh, který čtenáře od prvního panelu vtáhne do děje a udrží si jeho pozornost až do mírně zneklidňující pointy. Zvolená tlumená barevnost výborně ladí s potemnělou historickou atmosférou vyprávění, výrazně stylizovaná kresba je zcela osobitá a výborně slouží vizuální naraci. Přesvědčivě působí i zapojení dramaticky rozevlátých bublin a zvolené písmo.“

Práci Niny Blažkové pak hodnotí členka poroty Babora Lungová: „Výtvarný projev lze charakterizovat silným malířským citem, čistotou provedení, smyslem pro koherentní a sjednocenou barevnost, kompozici a zvolené médium tempery. Autorka zároveň obdivuhodně zvládá konstrukci lidské figury a skrze úsporné prostředky dovede modelovat objemy, obličejové rysy i detaily a za tímto účelem inteligentně používá vlastnosti různých typů a velikostí štětců.“

Cílem soutěže CS KOMIKS, která se koná od roku 2011 každý druhý rok, je zmapovat českou a slovenskou scénu tvůrců komiksu z řad studentů, konfrontovat jejich práce a podpořit mladé autory v dalším rozvoji. Hlavní cenou pro vítěze z České a Slovenské republiky je cesta na největší evropský festival komiksu ve francouzském městě Angoulême v lednu 2020. Vítězné práce budou také publikovány v komiksové revue AARGH!

Zpracováno s využitím tiskové zprávy pořadatele soutěže