Zlín – 13. ledna 2020 – Už nejenom v žebříčcích kvality studia, ale i v hodnocení přístupu k životnímu prostředí získává body zlínská Univerzita Tomáše Bati. V letošním roce se poprvé objevila v celosvětovém přehledu World University Rankings – Green Metric, který od roku 2010 zpracovává Indonéská univerzita. Žebříček hodnotí vysoké školy z celého světa na základě toho, jak například hospodaří s odpady či s vodou nebo jak energeticky náročné mají budovy.

V přehledu k životnímu prostředí nejšetrnějších vysokých škol patří Univerzitě Tomáše Bati v celosvětovém srovnání 730. příčka. Kromě UTB se mezi nejzelenější světové univerzity dostaly ještě čtyři další české vysoké školy.

UTB se snaží přispívat k ochraně životního prostředí nejrůznějšími způsoby, a to již ve fázi výstavby nových objektů. Například Laboratorní centrum Fakulty technologické je vybaveno tepelnými čerpadly, která v zimě dohřívají a v létě ochlazují budovu, v okolí nejnovějšího objektu Vzdělávacího komplexu na Štefánikově ulici je vysázená zeleň s kapénkovým závlahovým systémem. Z drobnějších opatření lze zmínit například to, že před několika lety zavedla škola rozesílání elektronických výplatních pásek namísto papírových a další opatření. Také mezi výzkumnými, vzdělávacími i uměleckými projekty akademických pracovníků je několik desítek z nich zaměřeno na problematiku zlepšení životního prostředí.

„Nezůstáváme však jen u stávajícího stavu. V současné době máme zpracovány studie proveditelnosti na fotovoltaické elektrárny na střechách kolejí na nám. T. G. Masaryka a v Antonínově ulici. Dále budeme snižovat energetickou náročnost budov a intenzivněji také podpoříme třídění odpadů,“ uvádí rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík a doplňuje: „V každodenním životě na univerzitě chceme omezit používání jednorázových nerozložitelných obalů v menze a instalovat v budovách pítka. Těší nás, že i studentské organizace mají snahu se věnovat ‚zeleným‘ aktivitám, a budeme je podporovat.“

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2019/