Zlín – 9. prosince 2019 – Mezi novými profesory, jejichž jmenovací dekrety podepsal prezident republiky, jsou čtyři akademičtí pracovníci Univerzity Tomáše Bati. Dva z nich  působí na Fakultě technologické, nového profesora má i Fakulta managementu a ekonomiky a Fakulta multimediálních komunikací.

Roman Čermák byl jmenován profesorem pro obor Povrchové inženýrství. Na UTB působí na Ústavu inženýrství polymerů a zároveň jako děkan Fakulty technologické. Své pedagogické a vědecké působení směřuje do oblasti zpracování, struktury a vlastností plastů a elastomerů.

Beáta Gavurová byla jmenována profesorkou pro obor Management a ekonomika podniku. Působí na Centru aplikovaného ekonomického výzkumu Fakulty managementu a ekonomiky. V odborné činnosti se zaměřuje na oblast měření a řízení výkonnosti v organizacích, na optimalizaci procesů a na strategický a výkonnostní benchmarking.

Zdeno Kolesár byl jmenován profesorem pro obor Vizuální komunikace. Jeho pracovištěm je Kabinet teoretických studií Fakulty multimediálních komunikací. V pedagogické a publikační činnosti se zaměřuje na dějiny a teorii designu.

Vladimír Pata byl jmenován profesorem pro obor Nástroje a procesy. Ve vědecké a pedagogické práci na Ústavu výrobního inženýrství Fakulty technologické se zaměřuje na metrologii technických povrchů a dále na snímání vysokorychlostních a termických dějů za využití matematické statistiky.