Zlín – 2. prosince 2019 – Vysokotepelné ošetření mléka, tavení sýrů, výroba plísňových sýrů, rozmělňování masa, příprava těstovin nebo cukrovinek – to jsou jen některé procesy, s nimiž se posluchači potravinářských programů Fakulty technologické (FT) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) mohou seznamovat na nejnovějších dostupných zařízeních. Na UTB totiž byly v tomto zimním semestru zprovozněny nové laboratoře s nejmodernějším výukovým vybavením.

„Laboratoře pro výuku technologie výroby potravin jsou nově vybaveny technikou simulující reálné provozy,“ představuje laboratoř prof. František Buňka z Ústavu technologie potravin FT a pokračuje: „Tradičně nejsilnější sekcí na našem ústavu je mlékárenství, na něž jsou zaměřeny 4 laboratoře.“ Specialitou mezi novým vybavením je zařízení na vysokotepelné ošetření mléka. Zatímco běžně používané linky v potravinářských provozech zpracují až desítky tisíc litrů mléka za hodinu a vyžadují umístění ve velkých výrobních halách, laboratorní zařízení zpracuje ve stejném čase 10 až 60 litrů a zabere míň prostoru než běžná kuchyňská linka. „Toto zmenšené zařízení je tak ideálním řešením pro výukové účely a výzkum,“ doplňuje Buňka. Ostatní mlékárenské laboratoře pak jsou zaměřeny na výrobu přírodních sýrů, plísňových sýrů a tavených a termizovaných produktů.

Další dvě laboratoře slouží pro výuku výroby masných výrobků. „Přístroje jako kutr na sekání a mělnění masa nebo vakuová plnička – takzvaná narážka – k výrobě párků a salámů jsou  profesionální nástroje využívané v potravinářských miniprovozech. Některé z těchto přístrojů jsou v Česku k výuce vyžívány vůbec poprvé,“ upozorňuje dále prof. Buňka. Jedna laboratoř je zaměřena na výrobu alkoholických a nealkoholických nápojů, další pak na produkci pečiva (včetně bezlepkového), těstovin a cukrovinek.

„Nové prostory jsou doplněny laboratořemi a ostatními prostory k provádění provozních analýz a laboratořemi pro získávání kompetencí v oblasti instrumentálních metod,“ uzavírá prof. Buňka. Celková plocha nových pracovišť je více než 1300 m2.